This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 7-2015, jaargang 96 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Vandaag de dag bouwen we een project eerst in virtual reality, voordat we het in de echte werkelijkheid gaan realiseren. En bij die virtuele bouw zijn – als het goed is – ook nog eens veel verschillende partijen betrokken die uiteindelijk die weg, brug, kanaal of ander prachtig bouwwerk neer gaan zetten. Door het vooraf in de virtuele wereld te bouwen, kunnen we de kans op fouten drastisch verminderen. Knelpunten worden op deze manier al zichtbaar voordat de eerste steen gelegd is. Het is een van de belangrijke voordelen die worden genoemd van het werken volgens het Bouwwerk Informatie Model, oftewel BIM.


Maar er zijn meer voordelen: want als er dan een foutje wordt ontdekt, kan het meteen worden aangepast in de werktekening en wordt het ook direct in alle andere documentatie van de betrokken partijen verwerkt. Zo werkt iedereen altijd met de juiste versie van de documenten. Architect, constructeur, installateur, aannemer en opdrachtgever: iedereen werkt tegenwoordig met BIM. We bimmen er dus lustig op los.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


OTAR Digitaal en achtergrond- 7 2015


jaargang 96 www.otar.nl


Rijkswaterstaat gaat nog een stapje verder en wil BIM ook gebruiken voor de verdere levenscyclus van de assets. Met goede specifi caties en bibliotheken moet het onderhoud in de toekomst makkelijker en beter planbaar worden. Geen gekke gedachte, lijkt mij. In het artikel over BIM in deze OTAR leest u dat de besparingen die BIM op kan leveren voor beheer en onderhoud vijf tot zes keer zo groot kunnen zijn als tijdens ontwerp en bouw. De moeite waard dus.


Hoe deskundigen verwachten dat BIM zich verder gaat ontwikkelen, leest u verderop. En sla vooral ook niet de artikelen over projecten als het Wilhelminakanaal, Airport Lelystad en de Beatrixkade in de Eemshaven over. Ongetwijfeld worden deze ook met BIM ontworpen, gebouwd en onderhouden!


WILHELMINAKANAAL Megarenovatie


Erik Lagerweij Directeur Lelystad Airport


NUT EN NOODZAAK VAN BIM Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015 TAR 3


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


Bimmen


redactioneel


Coverfoto: Strukton Infratechnieken, zie ook pagina 12-17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48