This page contains a Flash digital edition of a book.
pand in droge perioden op peil te houden. Daarin is in het nieuwe ontwerp voorzien met de bouw van een terugpomp- voorziening; een fors schroefvijzelgemaal met een doorsnede van 3,5 meter, 20 meter lang en een capaciteit van 4 m3 per seconde.


Het terugpompen van water is na ingebruikname van sluis III gemiddeld drie weken in de zomer noodzakelijk. De rest van het jaar wordt het teveel aan water via dit gemaal/wa- terkrachtcentrale naast de sluis afgevoerd. Daarmee kunnen gemiddeld 250 huishoudens van energie worden voorzien. De extra kosten die met deze constructie gepaard gaan, zijn deels met een duurzaamheidsubsidie ondervangen en de te- rugverdientijd wordt geschat op 5,5 jaar.


Gefaseerde verdieping De verbreding en verdieping van het kanaal geschiedt in twee fasen. Op dit moment is de Combinatie Heijmans-Boskalis bezig met de noordkant van het kanaal. Daardoor blijft het ka- naal voor klasse II schepen vrijwel continu bevaarbaar tijdens de werkzaamheden. Zodra Sluis III gereed is, kan de water- stand tussen Sluis III en de voormalige Sluis II worden ver- laagd en pakt de aannemer de zuidelijke kant van het Wilhel- minakanaal op.


Daarna is tweerichtingsverkeer mogelijk voor klasse IV sche- pen. Dat geldt niet voor Fase 1.5. Dit tracé, wat door de ge- meente wordt uitgevoerd, is wat dat betreft te ‘bochtig’ en heeft te veel nautische beperkingen voor tweerichtingsver- keer klasse IV, en wordt daarom gedeeltelijk éénrichtingver- keer. Ten oosten van Sluis III wordt een zwaaikom voor Klas- se IV schepen gerealiseerd om schepen die industrieterrein Kraaiven aangedaan hebben een mogelijkheid te geven tot keren.


16 Nr.7 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48