This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Denk samen na over de wegen van de toekomst


Rijkswaterstaat is druk met het formuleren van haar marktvisie en het is prijzenswaardig dat Jan Hendrik Dronkers daarvoor duidelijk input van- uit de markt heeft gebruikt. Alle complimenten, omdat het aangeeft echt werk te willen maken van ketendenken en goed opdrachtgeverschap. Ik hoop van harte dat de voorbereiding en de uitvoering van de projecten hier ook beter van wordt. Goed beleid vraagt om een goede visie en daar- aan heeft nu ook de markt haar inbreng kunnen leveren.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


We staan met elkaar voor grote uitdagingen. Uit de Rijksbegroting blijkt dat 97 procent van het geld voor de rijksinfrastructuur tot en met 2028 al belegd is. We moeten dus met elkaar nadenken over hoe we zowel voor als na 2028 toch nog flexibel kunnen inspringen op de steeds sneller en verder gaande veranderingen in de eisen die burgers en bedrijven stel- len aan mobiliteit.


Elektrische auto’s rijden nu op wegen die 80 jaar geleden zijn aangelegd. Dat is voor nu niet erg, maar je moet wel nadenken over toekomstige ontwikkelingen. En die ontwikkelingen gaan steeds sneller en het wordt steeds meer digitaal. Dat zal hoe dan ook zijn effect hebben op de func- ties en bouw van wegen. Daarmee veranderen ook de diensten die van de Nederlandse infrasector gevraagd gaan worden. En dat kan alleen als we samenwerken met bijvoorbeeld de aanbieders uit de auto-industrie, ICT-dienstverleners en energieleveranciers. Ook zal er zeker effect zijn op waaraan het beschikbare budget voor infrastructuur besteed zal gaan worden.


Er zullen nieuwe technieken komen en die zullen mogelijk ook van in- vloed zijn op ons gedrag. Ik denk aan slimme wegen die adviessnelheden doorgeven aan de auto’s. Dat komt de veiligheid van de wegwerkers en weginspecteurs ook ten goede. Of aan een inductie-rijstrook voor het rij- dend opladen van de auto.


Ik doe een oproep aan alle wegbeheerders en aan de partijen die ik net noemde om sámen na te denken over de wegen van de toekomst, want we hebben elkaar hierin nodig.


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48