This page contains a Flash digital edition of a book.
Voegen of naden dichten tegen gevaarlijke stoffen


Naden, voegen en kieren in een wegdek. Vanaf de buitenkant lijkt het afdichten ervan zo makkelijk. Maar in de praktijk komt er veel meer bij kijken. Bij het selecteren van het juiste afdichtmiddel is het belangrijk te weten met welke vloeistoffen de afdichtingen in contact komen. Ger van Wunnik, Sales Support Manager van Imbema Denso licht toe.


O


m te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het mili- eu terechtkomen, is in de wet vastgelegd dat spe- ciale maatregelen genomen moeten worden om dat


te voorkomen. Want gevaarlijke stoffen die weglekken in de grond, leiden tot vervuiling van het grondwater. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen nemen als het goed is maat- regelen om lekkages te voorkomen. Van Wunnik: “Toch kan er door een incident vloeistof gelekt worden. Een goed voor- beeld is bij tankstations waar altijd wat benzine of diesel ge- morst wordt. Om te voorkomen dat vloeistof in de grond, en dus in het grondwater terechtkomt, moet het wegdek als laat- ste barrière, vloeistofdicht gemaakt worden. Een duurzame en betrouwbare afdichting is dan een product op bitumenbasis.”


Uiteenlopende eigenschappen Gevaarlijke stoffen hebben zeer uiteenlopende eigenschap- pen. Vocht dat uit een opslagsilo voor mest of zelfs maïs komt, is niet te vergelijken met benzine of ethanol, zo stelt Van Wunnik. “Het afdichten van een voeg op een opslagterrein voor brandstoffen vraagt een hele andere oplossing, dan een erf met een mestsilo bij een agrarisch bedrijf. Wanneer het verkeerde product wordt toegepast leidt dat tot grote scha- de aan het milieu. Daarom heeft Denso GmbH bijvoorbeeld verschillende producten ontwikkeld met Europese toelating. Deze garanderen een duurzame en betrouwbare afdichting te- gen een brede reeks aan vloeistoffen.”


Verwerkbaarheid


Een product moet volgens Van Wunnik niet alleen goede af- dichtende eigenschappen hebben, maar moet ook goed te verwerken zijn. “Daarom zijn er afdichtmiddelen in verschil- lende vormen. Van zelfklevende band in verschillende diktes, tot kitkokers en van gietbare bitumen tot staven voor machi- nale verwerking. Het is niet eenvoudig om even snel het juiste product te kiezen. Hoe het product verwerkt wordt is erg be- langrijk.”


Volgens Van Wunnik helpt een goede leverancier niet alleen bij het maken van de juiste keuze, maar zorgt die ook voor het trainen van degenen die het product uiteindelijk gaan verwer- ken. “Voor een duurzaam resultaat moet je er zeker van zijn dat het product op de juiste manier verwerkt wordt. Daarom is goede training en begeleiding in mijn ogen essentieel.”


Meer informatie www.imbemadenso.nl


44


Nr.7 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48