This page contains a Flash digital edition of a book.
Trainingskalender


Buining pleit ervoor om assetmanagers al in de ontwerpfase bij een project te betrekken. “Dat kan later veel geld bespa- ren. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een nooddeur in een tunnel net op een andere plek komt te zitten, waardoor beheer en onderhoud effi ciënter plaatsvindt en dus goedko- per uitvalt.” Arcadis geeft BIM topprioriteit en heeft het als on- derdeel van de strategie benoemd, aldus Buining. “Maar bij organisaties ziet vaak niet iedereen het belang in van werken met BIM. Veranderingsprocessen gaan meestal gepaard met weerstand. Je moet het daarom stapje voor stapje doen. We beginnen het liefst eerst met één groot project om op die ma- nier ervaring op te doen. Als dat is afgerond, zegt iedereen: ik wil ook met BIM werken.”


Beter, sneller, goedkoper Niet overal wordt de invoering van BIM met gejuich ontvan- gen, merkt ook Melle Ketting, BIM4Infra adviseur bij CAD & Company. “Er zijn ook partijen die het nut niet inzien. Die zeg- gen: we werkten altijd zo, waarom zouden we dat verande- ren?” Maar de voordelen zijn evident, volgens Ketting. “Door BIM gaan partijen slimmer en beter samenwerken. Je krijgt dan niet meer reacties als: oh, ik wist niet dat er een nieuwe versie van het plan was. Het versiebeheer is veel beter geor- ganiseerd en je hoeft elementen maar één keer in het systeem te zetten. Je krijgt projecten beter en sneller voor elkaar, en dus goedkoper.” Bij grote projecten is Rijkswaterstaat de grote driver bij de in- voering van BIM, aldus Ketting. “Hoofdaannemers en onder- aannemers gaan dan ook mee met BIM. Het wordt steeds meer een selectiecriterium. Er zijn ook kleinere partijen die zelf al werken met BIM, die kunnen zich zo profi leren. Anderen kij- ken de kat uit de boom.”


BIM-strategie Volgens Ketting leidt BIM niet alleen tot effi ciënter werken en lagere kosten. “Als een project met minder strubbelingen ver- loopt, met minder gedoe en een beter resultaat, dan leidt dat ook tot meer werkplezier.” CAD & Company helpt bedrijven bij het invoeren en toepassen van BIM. Dat gaat van cursus- sen en workshops tot het formuleren en implementeren van een complete bedrijfsstrategie, aldus Ketting. Software is een belangrijk aspect van BIM, maar volgens Ketting is het niet verstandig om bepaalde software als uitgangspunt te nemen. “Het uitgangspunt moet een BIM-strategie zijn om succesvol mee te gaan werken. Eerst moet je weten wat je nu al kan en wat je wilt bereiken. Een goede analyse in het begin helpt bij het bepalen van de ’quick wins’. Dat kan vervolgens leiden tot het aanschaffen van de juiste producten. Er zijn honder- den verschillende software-oplossingen, waardoor je af en toe door de bomen het bos niet meer ziet. Maar welke past het beste bij jouw bedrijfssituatie?”


Ketting ziet evenals Bakker en Buining enorme mogelijkhe- den voor BIM bij beheer en onderhoud. “In de beheer- en on- derhoudstak wordt nu nog veel gewerkt met papieren teke- ningen. Daar moet men nog wennen aan digitaal werken met BIM-modellen. Dat gaat zeker leiden tot grote besparingen bij beheer en onderhoud.”


INZICHT IN ISO 55000 IN 1 DAG


Veel managers beheer en onderhoud zijn bezig met asset management. Wilt u dit toetsen aan de nieuwe norm voor asset management ISO 55000? In de cursus Inzicht in ISO 55000 leert u in 1 dag de eisen te interpreteren. Kijk voor meer informatie op www.cmsam.nl/cursussen


U krijgt les van mensen uit de praktijk. Zij werken dagelijks aan de implementatie van onderhouds- en asset management bij gemeenten, provincies en waterschappen.


www.cmsam.nl • 073 6480563 • info@cmsam.nl


www.pao.tudelft.nl


Innovaties in verkeersmodellen De nieuwste technieken en toepassingen


10 december


9 en 10 december


Brussel en het Nederlandse verkeer en vervoer


Omgevingsmanagement van infraprojecten


10 maart 2016


De Bouwcampus Van der Burghweg 1 2628 CS Delft


OTAR Training PAO okt 2015.indd 1


Cursussen en opleidingen


Technologie Nascholing Toeslagmaterialenlaborant


Basiskennis Beton Algemeen [bba] Ontwerp


Bruggen module 3 Bestaande bruggen Bruggen module 5 Staal-beton bruggen Eurocode 6


Werkvoorbereiding en Uitvoering Inspectie en handhaving op de bouwplaats


Voorspantechniek uitvoering Schoon Beton / CUR 100


Betonreparatie Betononderhoudskundige BV Inspectie en beheer kunstwerken Niveau 3 28-1-2016 voorjaar 2016 14-1-2016


voorjaar 2016 voorjaar 2016


14-1-2016 19-1-2016


voorjaar 2016


8-10-2015 15:02:23


7-1-2016 11-1-2016


Nr.7 - 2015 OTAR O Nr.7 - 2015TAR 21


2016 voorjaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48