This page contains a Flash digital edition of a book.
ESCO Joint voegovergangen voor Stichtse Brug


Op de landhoofden van de Stichtse Brug zijn eind augustus twee types ESCO Joint aange- bracht door edilon)(sedra Contracting. Deze voegovergangen kenmerken zich door besten- digheid en veiligheid. De vernieuwing aan de brug uit 1983 is onderdeel van de renovatie van de A27 Flevoland - Knooppunt Almere.


D


e A27 in Flevoland tussen de Stichtse Brug en Knooppunt Almere wordt gerenoveerd. De huidige voegovergangen waren niet meer waterdicht en ver-


toonde diverse schades. Om de veiligheid van de weggebrui- ker te waarborgen is besloten de voegovergangen te vervan- gen als onderdeel van de reconstructie A27.


Duurzaam Tijdens het renovatieproject zijn de oude voegovergangen vervangen door de ESCO Joint60s en de ESCO Joint 260s. Beide voegen, ontwikkeld door betonreparatiespecialist edi- lon)(sedra Contracting voldoen aan de eisen gesteld in de RTD1007-2 en hebben een aangetoonde levensduur van 40 jaar. Volgens directeur Paul Lange sluiten de voegen hier- door uitstekend aan bij het beheersen van de Life Cycle Costs (LCC). “We leveren zowel enkelvoudige- als geluidsarme voe- gen voor dilataties tot 260 mm, die modulair worden opge- bouwd, voldoen aan de strenge RTD 1007 norm en een lange levensduur hebben. Bovendien voert edilon)(sedra Contrac- ting renovatiewerkzaamheden uit aan versleten voegovergan- gen, waardoor ze jaren langer meegaan en de kosten beperkt blijven.”


Robuuste ESCO Joint


De ESCO Joint 60s is een geluidsarme enkelvoudig stalen voeg en wordt, zo vertelt Lange, al enkele jaren veelvuldig toegepast in het Nederlands rijkswegennetwerk. De ESCO Joint 260s is een meervoudige uitkragende vingervoeg, spe-


40 Nr.7 - 2015 OTAR


cifi ek ontwikkeld voor lange kunstwerken met een voegbewe- ging in lengterichting tot 260 mm. De uitkragende vingerpla- ten aan beide zijden van de voegspleet, waaruit ESCOjoint 260s is opgebouwd, hebben elk een eigen onderbouwcon- structie. “Hierdoor is het mogelijk de voeg beter het asfalt te laten volgen, zonder dat er speling tussen onderbouw en vingerplaat ontstaat. De vingerplaten dragen de verkeers- belasting en zorgen voor een continue ondersteuning zodat het geluid tot een minimum wordt beperkt. De voeg is 100 procent waterdicht, dankzij de gootslab die in de onderbouw is opgenomen: deze vangt het water op en voert het af”, aldus Lange.


Renovatieproject BAM Infra en FL Liebregts zijn in het voorjaar van 2015 ge- start met de renovatie van de A27 van de Stichtse Brug naar Knooppunt Almere. Het inbouwen van voegovergangen in het wegdek van viaducten, bruggen en fl y-overs, is, zo legt Lan- ge uit, noodzakelijk om de werking van de constructies op te vangen. “Daarnaast is van groot belang dat de voegovergan- gen zowel duurzaam als geluidsarm zijn, en eenvoudig in on- derhoud. Hiervoor hebben we eigen concepten ontwikkeld. We hebben een hoge inbouwsnelheid, wat overlast door de buitendienststelling van de weg minimaliseert.” De oplevering van de gerenoveerde A27 is naar verwachting medio 2016.


Meer informatie www.edilonsedracontracting.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48