This page contains a Flash digital edition of a book.
Beatrixkade Eemshaven Speciaal voor hoge belastingen


Begin dit jaar is de Beatrixkade in de Eemshaven in gebruik genomen. De nieuwe kade is 220 meter lang en is ontworpen voor hoge belastingen (30 ton per vierkante meter), zoals die momenteel gebruikelijk zijn in de offshore windturbinebouw. Hij zal tevens geschikt zijn voor de grote hefeilanden die regelmatig in de Eemshaven liggen.


Tekst: Bernard Piek, Groningen Seaports NV D


e Eemshaven is in 1973 aangelegd met in het ach- terhoofd gebruik door de petrochemische industrie. Het gebied waarin de huidige Beatrixhaven ligt, was


oorspronkelijk omdijkt en had een gemiddelde terreinhoogte van NAP+ 2,5 meter. Gezien de groeiende behoefte aan ruim- te is in 2006 besloten dit gebied te ontwikkelen voor Short- Sea gebruik (kustvaart). In het gebied zou in vier fases een ha- venbekken worden aangelegd en met de vrijkomende grond zouden de terreinen worden opgehoogd. Dit was noodzake- lijk omdat de haven de bestaande dijken zou doorsnijden. In 2008 werd het eerste deel van de Beatrixhaven geopend. Ge- durende 2009-2010 is gebouwd aan de tweede fase, waar- door de lengte van de haven op 700 meter kwam. In deze


28 Nr.7 - 2015 OTAR


fase is ook de bodembreedte verruimd van 100 naar 120 me- ter. Het oorspronkelijke plan was om de Beatrixhavenhaven in vier fases uit te breiden tot een totale lengte van zo’n 1400 meter.


Toename windturbines Gedurende deze periode werd echter ook duidelijk dat de off- shore-windindustrie een steeds groter beroep op de Eems- haven zou gaan doen. De snelle schaalvergroting van de windturbines, de daarbij behorende schaalvergroting van de installatieschepen en de eisen die aan kades werden gesteld, maakten een andere inrichting van de haven noodzakelijk. De grootste offshore turbines waren in 2000 circa 1,5 MW met


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48