This page contains a Flash digital edition of a book.
Vooroplopen Inmiddels werken ruim dertig collega’s met InfraCAD. Ter voorbereiding daarop volgden zij meerdere trainingen bij CAD Accent. “Daar zijn we eind 2014 mee gestart. We zien onszelf als een ingenieursbureau dat graag vooroploopt en daar ho- ren goede scholing en voorbereiding bij. We willen dat ieder- een het juiste kennisniveau bereikt. Daar zit overigens meteen een van de meerwaardes van CAD Accent: het kennisniveau is voor elk van onze medewerkers verschillend, maar CAD Ac- cent is daar goed en professioneel op ingesprongen. Uit de eerste groep hoorde ik dat sommigen meer verdieping had- den verwacht, specifi eker gericht op onze werkomgeving en dieper de materie in. Daar hebben de trainers van CAD Ac- cent meteen op ingestoken, waardoor het niveau daarna echt op maat was. Ik zie aan mijn collega’s dat ze erg veel geleerd hebben.”


elkaar toe bewegen, naar een constructie waarin alle techni- sche afspraken, omschrijvingen, hoeveelheden, aanduidingen enzovoorts worden ondergebracht in één tekening, waarmee we allemaal werken: van ontwerp tot realisatie.”


Eigen identiteit


Om NLCS-conforme tekeningen te maken, koos Drechtste- den voor het programma InfraCAD van CAD Accent uit Oss. “Daar hebben we goed en lang over nagedacht”, licht Van Alphen toe. “We hebben met verschillende tekenaars aan tafel gezeten en onszelf de vraag gesteld: wat zijn onze wensen? Daar kwam uit dat we behoefte hebben aan een gebruiks- vriendelijk pakket dat eenvoudig aan AutoCAD te koppelen is en qua indelingen goed bewerkbaar is. Vervolgens zijn we een pilot gestart en eigenlijk waren we het er snel én unaniem over eens dat InfraCAD het beste op onze wensen aansloot. Het programma is in alle opzichten heel gebruiksvriendelijk. Bibliotheken zijn logisch opgebouwd en je kunt veel van je ei- gen blocks onderbrengen. Dat was voor ons van belang, want we wilden onze eigen ‘handtekening’ handhaven. We hebben het allemaal in InfraCAD onder kunnen brengen. We tekenen volgens de NLCS als het gaat om de technische inrichting, maar dan wél in onze eigen identiteit.”


De Drechtsteden De Drechtsteden is een overheidsorganisatie waarin zes gemeenten ver- tegenwoordigd zijn: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Samen vormen ze een aaneen- gesloten stedelijk gebied aan de zuidrand van de Randstad. Er wonen zo’n 270.000 inwoners. De Drechtsteden vormen een knooppunt van water, spoor en wegen tussen Rotterdam, Breda en Antwerpen. Bij het ingenieursbureau werken (inclusief flexibele schil) ruim 80 medewerkers die zich bezighouden met het optimaliseren van de infrastructuur, de inrichting van de openbare ruimte en het beheer en onderhoud van vast- goed.


Nieuw: InfraCAD 6.0 Onlangs is een nieuwe versie van InfraCAD verschenen: 6.0. Hiermee is het mogelijk om netwerklicenties te lenen van de server, waardoor licen- ties veel flexibeler kunnen worden ingezet. Verder is InfraCAD CE geïntro- duceerd, een toepassing om landmeetkundige gegevens eenvoudig te verwerken naar een AutoCAD tekening volgens de NLCS of elke andere gewenste standaard. Tevens biedt InfraCAD CE een krachtige set gereed- schappen voor Civil 3D waaronder een koppeling voor het importeren van AHN2 hoogtebestanden. Tot slot is InfraCAD Lite de nieuwe naam gewor- den van InfraCAD SE, een standalone oplossing voor het verwerken van KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) meldingen.


Al meer dan 50 jaar een vertrouwd gezicht...


...en toonaangevend in het reinigen, renoveren en inspecteren van riolen, gemalen, kolken, dock shelters, waterbassins, duikerverbindingen en bedrijfsterreinen.


abc-westland 231, 2685 dc poeldijk • postbus 62, 2685 zh poeldijk • tel. 0174-247474 • www.valkdegroot.nlinfo@valkdegroot.nl


26


Nr.7 - 2015 OTAR


Sponsor Forum


Relinen & Rioolbeheer 19 november 2015 (Hotel Vianen)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48