This page contains a Flash digital edition of a book.
de fi ets, het openbaar vervoer en urzaam vervoer’


Daarnaast wacht ons de opdracht om het autoverkeer op de A2, A58, A67 en N279 zo goed mogelijk door te laten stromen.”


“Ons regionaal verkeerssysteem moet multimodaal zijn. Dat betekent dat we fi etsen, voetgangers, openbaar vervoer, en auto’s zo slim mogelijk gaan combi- neren. Zo halen we meer uit onze net- werken. Neem het regionale spoornet. Dat willen we ook als een metrosysteem inzetten door sprinters zo vaak mogelijk te laten rijden, ook ’s avonds. Ook het verbinden van de verkeersnetwerken is belangrijk. Dan kun je mensen tijdens hun reis een alternatief aanbieden.”


“Eindhoven is op het moment volop be- zig met de aanleg van vrij liggende fi ets- paden die deel uitmaken van het re- gionale fietsnetwerk. Ik noem het 32 kilometer lange fi etspad rondom Eind- hoven; de Slowlane en diverse snelfi ets- routes zoals de Stoutheuvel, Bilderdijk- straat, Hoogstraat en de fi etsverbinding tussen Eindhoven en Helmond. Het openbaar vervoer krijgt een impuls met de tweede Hoogwaardig Openbaar Ver- voerverbinding (HOV) tussen Nuenen en Genneper Parken die in 2016 wordt op- geleverd. Op tal van punten in het cen- trum passen we kruispunten en wegen aan om de luchtkwaliteit te verbeteren.”


“De kwaliteit van internationale trein- verbindingen tussen de drie belangrij- ke economische gebieden Randstad, Brainport en Düsseldorf is ver onder de maat door de vele tussenstops, over- stapplekken en lage snelheid van de trein. Daarom hebben we een snelle spoorverbinding met Duitsland hard no- dig. We zetten ons daar enorm voor in. Sowieso is de trein belangrijk om de re-


gio bereikbaar en de stad toegankelijk te houden. We willen een oplossing voor de lokale knelpunten rond het spoor die onze leefomgeving bereikbaar én ge- zond houdt.”


“De bereikbaarheid van Eindhoven Air- port en omgeving voor alle verkeer is een ander belangrijk thema. Een nieuwe aansluiting op de Randweg N2 en extra voorzieningen voor fi ets en OV zijn daar onderdeel van. Evenals de aanleg van een multimodaal vervoerknooppunt in het Noord-Westen van onze regio, vlak- bij Eindhoven Airport.”


“Binnen de Ring van Eindhoven is nog veel terrein te winnen voor voetgan- gers en fietsers. Reken maar uit: min- der dan de helft van de verplaatsingen in de stad tot 7,5 kilometer wordt mo- menteel per rijwiel gemaakt. En met de opkomst van de elektrische fi ets kunnen ook afstanden tot vijftien, twintig kilo- meter comfortabel, snel en milieuvrien- delijk per tweewieler worden afgelegd. Daarvoor is het nodig dat fi ets en voet- ganger meer de ruimte krijgen in de bin- nenstad en omgeving. De Agenda Fiets, die loopt van 2016 tot 2025, is daar het antwoord op.”


“Bij een leefbare binnenstad hoort door- gaand autoverkeer dat vooral van de Ring gebruik maakt om zich te verplaat- sen. De Ring wordt dan een soort ver- keersverdeler voor de stad. Hierdoor zijn ook de parkeergarages in het cen- trum beter te bereiken.”


“Zelf reis ik op de langere afstand graag met de trein: terwijl het landschap aan je voorbij glijdt, kun je ondertussen ande- re dingen doen. Soms neem ik plaats in de stiltecoupé om te werken, een ande-


re keer voer ik een leuk gesprek met een volslagen vreemde. Binnen Eindhoven en in de nabije omgeving pak ik meest- al de fi ets en bij slecht weer ga ik soms met de bus of een taxi. Met die stads- ritjes kom ik toch op zo’n 80 fietskilo- meters per week. Daarvoor hoef ik dan niet meer naar de sportschool. Als ik naar het platteland ga, huur ik af en toe een auto. Ik ben lid van Greenwheels en heb zo wel de lusten, maar niet de las- ten van een auto.”


“Tot 2014 was ik wethouder in Gronin- gen, qua verkeer een heel andere stad dan het ruim opgezette Eindhoven. In Groningen is het veel meer passen en meten in een beperkte ruimte. De Eind- hovenaren pakken in mijn beleving snel- ler de auto. Ik zie het daarom als een uitdaging om andere vormen van ver- voer zo aantrekkelijk te maken dat de mensen sneller zullen kiezen voor een alternatief voor de auto.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.7 - 2015 OTAR


O Nr.7 - 2015TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48