This page contains a Flash digital edition of a book.
Van papier naar


digitale opslag BIM biedt veel mogelijkheden bij ontwerp, beheer en onderhoud van infrastructuur


Geen stapels tekeningen meer, maar alle informatie digitaal opgeslagen. Ontwerpen en bou- wen met het Bouwwerk Informatie Model (BIM) kan veel geld en tijd besparen. Ook beheer, onderhoud en aanpassing van bestaande infrastructuur kan dankzij de juiste informatie in BIM beter en effi ciënter, zo verwachten experts.


Tekst: Richard Mooyman B


IM is een werkwijze waarbij partijen in de bouwsec- tor digitaal samenwerken, vaak aan de hand van een 3-dimensionaal model. In plaats van dat betrokkenen werken met papier en tekeningen, wordt alle informatie digi- taal aangeleverd en gedeeld in een gezamenlijke database. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van open stan- daarden. Architect, constructeur, installateur, aannemer en opdrachtgever hebben toegang tot dezelfde actuele informa- tie, ook na wijzigingen.


18 Nr.7 - 2015 OTAR


Bij de constructie van gebouwen is BIM een bewezen feno- meen. Het aantal bouwfouten neemt af, er kan effi ciënter wor- den gewerkt en het project kan eerder klaar zijn tegen uitein- delijk lagere kosten. Ook in de infrasector is het nut van BIM inmiddels bewezen.


Minder bouwfouten


Spectaculair is de ontwikkeling van BIM-modellen in de we- reld van onderhoud. Daar valt nog veel te verdienen op het


Bron: CAD & Company


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48