This page contains a Flash digital edition of a book.
STARTUP


Sami Takala ■


Kuva Tanja Konstenius Idearikas timanttiporaaja


TIMANTTIPORAAJA Janne Kuulasvuo teki seitsemän vuotta sitten rohkean rat- kaisun ja vaihtoi turval- lisen palkkatyön yrittä- jyyteen. Se kannatti, sillä Kuulausvuon pölynhallin- taan, timanttiporauksiin ja työmaalaitteiden vuok- raukseen erikoistuneel- la Gles Oy:llä menee nyt lujaa. Yrityksen liikevaih- to ylsi viime vuonna lä- hes neljään miljoonaan euroon. Työ- ja elinkeinoministe-


riön viime syksynä järjes- tämässä Timangi-kilpai- lussa Kuulasvuo sijoittui kolmanneksi. Kilpailu pal- kitsee innovatiivisia ja roh- keita nuoria yrittäjiä. ”Kaikki lähti tyhjästä. Aloin tehdä samoja hom-


mia kuin aiemmin, mutta eri tavalla”, Kuulasvuo sa- noo. Hän ei suostunut vain


poraamaan, vaan alkoi kehitellä uusia liikeideoi-


”Startupin ilo on, että saa luoda itse, mitä haluaa.”


ta. Nuori yrittäjä erikois- tui pölynhallintaan raken- nus- ja saneeraustyömailla sekä kehitti Gles Systems -keskuspölynimurijärjes- telmän. Se parantaa työ- maiden terveellisyyttä ja turvallisuutta.


”Samanlaista järjestel-


mää ei ole missään muual- la maailmalla.” Gles alkoi myös vuok-


rata erikoispölynimureita työmaille. Bisnes räjähti kasvuun, kun määrä- ykset pölynhallinnas- ta työmailla tiukkeni- vat pari vuotta sitten. Sen jälkeen pölynimu- reille on riittänyt ky- syntää. ”Vähän yli vuodessa


meistä on tullut Uu- denmaan suurin pö- lynhallinnan asiantuntija.” Timanttiporauksessa


Gles on ollut Uudenmaan suurin jo pitkään. Yrityk- sen 33 työntekijästä kym- menen on koulutettu itse, koska ammattikoulut eivät valmista timanttiporaajia.


Tänä vuonna Kuulasvuo suunnittelee avaavansa oman timanttiporauskou- lun. Töitä startup-yrittäjä jou-


tuu paiskimaan ahkerasti. ”Startupin ilo on, että


saa luoda itse, mitä halu- aa, ja kaikessa näkyy oma jälki. Varjopuolena on, että töitä tehdään seitsemänä päivänä viikossa ja työpäi- vät venyvät 12 – 16 tuntiin.” Motivaatiota silti riittää,


vaikka kasvukivut ovat ko- vat. Kuulasvuon mukaan ansaitut rahat menevät kasvuun, jota kuitenkin jarruttaa verotus. ”Virossa ei tarvitse mak-


saa esimerkiksi yritysve- roa, jos rahaa ei nosta fir- masta ulos”, Kuulasvuo sa- noo. ■


66


3/2012


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68