This page contains a Flash digital edition of a book.
”Uudessa toimintamallissa keskeistä on, että tuotteet ovat kaupoissa oikeaan aikaan.” Leena Syrjälä


Pitkä historia antaa hyvän pohjan


Nanso-brändi on nyt kiteytetty neljään ulot- tuvuuteen: suomalaisuuteen, vastuullisuuteen, laatuun ja ajattomuuteen. Kaikkiin näihin liit- tyy oleellisesti kestävyyden ajatus. Tuotemerkin pitkä historia on Forsténin mu-


kaan hieno pohja brändin rakentamiseen. ”Aito tarina tuotteen takana kiinnostaa aina


kuluttajia. On tärkeää kunnioittaa juuria ja his- toriaa. Samaan aikaan brändi täytyy kuitenkin pitää jatkuvasti ajan tasalla.” Yhtiö julkaisi äskettäin vastuullisuuteen liit-


tyvät lupauksensa, joiden tarkoitus on kertoa kuluttajille, mitä vastuullisuus konkreettisesti yrityksen toiminnassa tarkoittaa. ”Uskomme vahvasti siihen, että vastuulli-


suusasiat ovat tulevaisuudessa entistä tärkeäm- piä yrityksille. Yli 90-vuotiaassa perheyritykses- sä nämä asiat ovat olleet toiminnan ytimessä, eikä vastuullisuus ole mitään päälle liimattua puhetta”, Syrjälä painottaa. ››


Perinteikäs perheyritys Nansoa edeltäneen tekstiilialan yrityksen perus- ti joukko pirkanmaalaisia miehiä (Kalle Alastalo, Kalle Kahila, Ossi Kettunen, Axel Nordqvist, Heikki Paloheimo, Otto Thuneberg ja Antti Antero) vuonna 1921. Yritys oli tuolloin Nokian Kutomo ja Wärjäys Oy. Vuonna 1930 johtokuntaan liittyi vuorineuvos Emil Aaltonen ja 1949 vuorineuvos Lauri J. Kivekäs. Aal- tosen ja Kivekkään perillisten hallussa on yhä 79,96 prosenttia Nanso Groupista.


3/2012


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68