This page contains a Flash digital edition of a book.
NUORET


Monta väylää


TYÖELÄMÄÄN A


lle 25-vuotiaiden nuorten työt- tömyys on ollut kasvussa vuo- den 2008 syksystä. Noin kol-


masosalta nuorista työttömistä puut- tuu perusasteen jälkeinen koulutus kokonaan. Pessimistisimmät puhu- vat jo kokonaisesta syrjäytyneestä sukupolvesta. Ongelmaa puidaan ja ratkotaan


kiivaasti monilla tahoilla. Työmark- kinajärjestöt ovat kehottaneet jäsen- liittojaan tarkastelemaan toimialoit- tain, miten nuorten työelämään pää- syä voidaan helpottaa. Tavoitteena on solmia nuorten työllistämissopi- mus marraskuun loppuun mennes- sä. Maaliskuussa julkistetussa Nuor- ten yhteiskuntatakuussa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista, pääpai- no oli lukuisissa tukitoimissa ja pa- nostuksissa palveluverkostoon. ”Toki on tärkeää, että palveluver-


46 3/2012 Anne Tuovinen ■


kostoa kehitetään ja että viranomai- set saadaan toimimaan paremmin yh- teen. Keskusteluissa ei kuitenkaan ole päästy kiinni kaikkein tärkeimpään eli siihen, miten syrjäytymistä voi- daan ehkäistä ennalta”, sanoo EK:n koulutusjohtaja Jaana Lehto.


Yksilöllisiä koulutuspolkuja ja yhteistyötä


Keskustelun tuoksinassa eri tahot ovat ehdottaneet ratkaisuksi muun


Kasvava nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen hetkellä, jolloin jokaisesta tekevästä käsiparista olisi pidettävä kynsin hampain kiinni, on saanut niin päättäjät, yritysjohtajat kuin koulutuksen järjestäjätkin huolestumaan.


Kuvat iStockphoto


muassa oppisopimuskoulutusta ja ammatillisen koulutuksen aloitus- paikkojen massiivista lisäämistä. Leh- don mielestä aloituspaikkojen pitää kohdentua työelämän tarpeista ja ky- synnästä lähtien. ”Työttömäksi ei pidä kouluttaa”,


hän varoittaa. EK:n koulutusasiantuntija Mirja


Hannula muistuttaa, ettei aloitus- paikkatarkastelussa voida katsoa vain perusopetuksen päättävää ikäluok-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68