search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FLESSENHALS AAN HET ELBE-SEITENKANAAL Sluis Lüneburg-Scharnebeck heeſt een eigen website


LÜNEBURG Sinds begin september is de website www.schleuselueneburg.de in de lucht. Het is een informatiecentrum voor allen die meer willen weten over de bouwplannen aan het Elbe-Seitenkanaal in de buurt van Lüneburg. Daar komt di- rect naast de scheepsliſt een nieuwe sluis. Die moet een efficiënt alternatief vormen voor de scheepsliſt met zijn lengtebeper- kingen. Voor de binnenvaart is de liſt een flessenhals op de route tussen de Elbe en het Middellandkanaal. De sluiskamer van de nieuwe sluis wordt twee maal zo lang. Dan passen ook duweenheden met twee bakken er als geheel in.


JUDITH STALPERS


De planning van de sluis neemt vorm aan. Nu zitten de ingenieurs en waterbouwers in de procedures naar de nodige vergunningen. Dat kan in Duitsland eindeloos lang duren vanwege weerstand uit de bevolking. Om dergelijke kritiek om te buigen - en ook later om tijdens de bouwfase klachten te voorkomen - hebben de voorstanders van de sluis een alliantie gevormd. De alliantie wil samen met de Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) de vaart in de nieuwbouw houden. Leden van de alliantie zijn de kamer van koophandel Lüneburg-Wolfsburg, het


Haven Lüneburg “Voor de haven Lüneburg is de nieuwe sluis van groot belang,” zegt havendirecteur Lars Strehse. Lüneburg is de grootste haven aan het Elbe-Seitenkanaal. In 2019 bedroeg de overslag 300.000 ton. De sluis verhoogt de efficiëntie van de binnenvaart, zo verwacht Strehse, want duweenheden hoeven niet meer te worden losgekoppeld om in de trog van de scheepsliſt te varen. Lüneburg is een belangrijke overslaghaven voor


Kritiek over eeuwige groei Niet iedereen in de binnenvaartwereld vindt het leuk wat Frank Uekötter over het Elbe-Seitenkanaal heeſt geschreven. Eerder dit jaar verscheen zijn boek ‘Der Deutsche Kanal; eine Mythologie der alten Bundesrepublik’. Daarin beschrijſt hij via het ‘geval’ Elbe-Seitenkanaal dat in de bondsrepubliek grootheidswaanzin en niet


ministerie van economie, werkgelegenheid, verkeer en digitalisering van Nedersaksen, het bureau voor economie en innovatie in Hamburg en nog een twintigtal gemeenten en economische organisaties uit de regio. De alliantie heeſt de website opgezet. Tobias Siewert van de KvK Lüneburg-Wolfsburg is de aanspreekpartner van de alliantie. Hij vat het doel van de site samen: “We willen dat de sluis als een positieve impuls wordt waargenomen.”


Hartewens Het Elbe-Seitenkanaal is de belangrijke verbinding tussen de haven van Hamburg en het achterland, en via het Middellandkanaal met het gehele Duitse waterwegennet, staat op de website te lezen. Met de opheffing van de flessenhals in Lüneburg wordt de binnenvaart efficiënter, en kan meer vracht van de weg op het water worden gebracht. Dat is beter voor het milieu. Ook verwacht de haven Hamburg een verdere groei in containeroverslag. De containers moeten meer per binnenschip worden aan- en afgevoerd, want zowel de wegen als ook de spoortracés kunnen meer verkeer eigenlijk niet meer aan.


De deelstaat Nedersaksen verwacht met een betere waterverbinding met Hamburg de attractiviteit van de regio te verhogen om


bulk dat doorgaans op 180 meter lange duweenheden wordt getransporteerd: landbouwproducten, hout, staal, schroot, stenen, aarde en kolen.


De haven Lüneburg heeſt sinds 2014 de haven gemoderniseerd en uitgebouwd. De bouwwerkzaamheden zijn grotendeels afgesloten. De vernieuwing van de havenspoorlijnen, de modernisering van de kades, het uitbaggeren van de


economisch vernuſt de besluitvormingen rond grote infrastructuurprojecten bepaalde. Specialisten betwijfelden in rapporten het nut van het kanaal, en noemden het project ‘onzinnig’. Desondanks werd het project, met name onder druk van de havenstad Hamburg - dat éénderde van de kosten droeg - er politiek doorgeduwd en in 1972 gebouwd. Zo valt


Beursmagazine Shipping-Technics-Logistics-Kalkar Krant 946 - 16 september 2020


meer industrie aan te trekken. Tegelijkertijd heeſt Hamburg een economisch sterk achterland nodig zodat veel transporten voor de haven worden gegenereerd. “Het is belangrijk”, zegt Siewert dan ook, “dat wij als regio de zeehaven steunen en in zijn concurrentiepositie sterken. De sluis is voor ons daarom een hartewens.”


Grootte, projectduur, kosten De sluiskamer wordt 225 meter lang en 12,5 meter breed, zodat ook de grootste binnenschepen die op de kanalen varen van de sluis gebruik kunnen maken. Het wordt een zogenoemde – waterzuinige – spaarsluis. In de kamerwanden komen boven elkaar gestapelde wateropvangbekkens, zodat het water kan worden gerecycled, en niet duur moet worden opgepompt. Het wordt de hoogste sluis in zijn soort. Bouwbegin is voor 2026 gepland. In 2032 moet de sluis klaar zijn. Verantwoordelijk voor de sluis is de WSV. De staat draagt de kosten van 330 miljoen euro.


Sluis Lüneburg.


havenbekkens en de aanschaf van een mobiele havenbagger hebben 4,7 miljoen euro gekost. Nu wordt het stroomnet in de haven vernieuwd en elektrische laadstations voor schepen, vrachtwagens en sportboten aangelegd. Ook komt er een waterstoflaadstation. De haven wordt namelijk tussenstop voor het hybride-H2- brandstofcellen duwschip ‘Elektra’, dat tussen Hamburg en Berlijn gaat pendelen. De haven zet in op zero emission.


in het boek te lezen. Het kanaal heeſt zich nooit terugverdiend. En dat zal ook niet het geval zijn met de dure sluis in Lüneburg, denkt Uekötter. “Men blijſt in groeiscenario’s denken. Dat was vlak na de oorlog en aan het begin van de koude oorlog misschien nog te rechtvaardigen. Maar in de 1970-er jaren was die enorme groei al voorbij; en nu al helemaal”, zo zegt Uekötter.


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68