search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


ING: ‘GROOTSTE KLAPPEN OP INTERNATIONALE BINNENVAART’ Krimp met forse uitschieters in transport en logistiek


21


AMSTERDAM De coronacrisis zorgt dit jaar voor een historisch grote volumedaling van 13,5 procent in de sector transport en logistiek.


De verschillen tussen deelsectoren zijn hierbij aanzienlijk. Zo wordt het personenvervoer veel harder geraakt dan het goederenvervoer (-4,5 procent). Terwijl de impact voor het ver- voer door de lucht het grootst is (-50 procent) en ook het openbaar vervoer fors krimpt, profiteert het post- en pakketvervoer juist (+7 procent).


In 2021 is er over de hele linie weer groei,


maar in het personenvervoer dreigt structu- rele impact en duurt het meerdere jaren om er weer bovenop te komen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.


Binnenvaart In de eerste helſt van dit jaar daalde het internationale binnenvaartvolume met 10 procent dubbel zo snel dan het nationale deel (-4 procent). Ook zijn schepen beduidend minder zwaar beladen. Een markt die goed standhoudt, is het vervoer tussen de havens van het ARA-gebied (Amsterdam-Rotterdam-


Antwerpen). Voor de rest van 2020 wordt lang- zaam herstel verwacht. Verdere daling van het waterpeil in september kan het volume nog drukken.


Krimpmarkt Het vervoer op de Rijn en zijrivieren is de belangrijkste markt voor de binnenvaart (72 procent van de omzet is internationaal en ruim de helſt komt uit Duitsland). De afvoer naar de Oosterburen liep de afgelopen twee jaar met 10 procent terug en zakt dit jaar verder. Dit komt naast corona door de afbouw van het kolenvervoer, maar ook door de moeizaam draaiende zware industrie en de


afgenomen betrouwbaarheid door laagwater, dat in het droogtejaar 2018 verladers naar het spoor deed uitwijken.


Containervervoer Met het uitgebreide netwerk van inland ter- minals groeide het nationale vervoer wel. Het momentum hiervoor verzwakt echter, onder meer doordat de congestie in de haven nog steeds ‘een uitdaging’ is en het wegvervoer sneller verduurzaamt. Wel zijn er nog steeds kansen, bijvoorbeeld voor intensiever vervoer over de beter toegankelijke Twentekanalen en het vervoer van biomassa, schroot en chemi- sche producten (zoals gassen).


Ambitieus aanbestedingsplan voor sluizen en bruggen Oost-Nederland


ARNHEM Rijkswaterstaat is op zoek naar een vooruitstrevende partner voor het beheer en onderhoud van alle sluizen en bruggen in Oost-Nederland.


Binnen het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ wordt gewerkt aan de door- ontwikkeling van prestatiecontracten. Het


doel daarvan is om als gelijkwaardige part- ners te werken aan innovatief, geoptimali- seerd en duurzaam onderhoud, met oog voor de gebruiker.


Eind vorige maand publiceerde Rijkswaterstaat de nieuwe aanbesteding voor beheer en onderhoud in heel Oost-Nederland


van alle zogeheten (beweegbare) natte ob- jecten, oſtewel de stuw- en sluiscomplexen, gemalen en bruggen. Rijkswaterstaat zoekt een vooruitstrevende partij om mee samen te werken en te innoveren. Het accent van de werkzaamheden ligt daarbij op werk- tuigbouw, elektrotechniek en industriële automatisering.


Sensoren Veel van de stuw- en sluiscomplexen in het gebied zijn recent gerenoveerd en daarbij voorzien van sensoren.


De door deze sensoren geleverde data biedt kansen om het beheer en onderhoud te opti- maliseren en te verduurzamen.


COLUMN


Recht in zicht


Ynke Ooijkaas


E ynke.ooijkaas@boonkvanleeuwen.com T 010 2811 815 I www.boonkvanleeuwen.nl


Corona problemen – quarantaine


Jesper Geelkerken is de trotse eigenaar van scheepvaartkantoor ‘Vaiana’. Geelkerken heeſt helaas een hoop gedoe met Corona. Zo is er werknemer De Groot. De Groot had eerder gezegd dat hij misschien contact had gehad met iemand die corona zou kunnen hebben. Geelkerken had De Groot daarop gezegd dat hij zich ziek kon melden en thuis kon blijven.


Een paar weken later dient de Groot een verlof- aanvraag in voor 4 en 5 juni 2020. Geelkerken wijst dit verzoek af. Op de ochtend van 4 juni 2020 belt De Groot met de mededeling dat zijn vrien- din griepverschijnselen heeſt met koorts en dat hij daarom thuis blijſt werken; hij gaat weer thuis in quarantaine. Geelkerken gelooſt niets van het verhaal van De Groot en eist dat De Groot naar kantoor komt. De Groot weigert en komt niet. De zaak loopt uit de hand, dus belt Geelkerken met zijn advocaat mr Specialis.


Mr Specialis legt uit: Bij thuisquarantaine is er geen sprake van een zieke werknemer, maar van een werknemer die luistert naar de opgelegde voorzorgsmaat- regelen van de overheid. Als iemand de regels van de overheid volgt en thuis in quarantai- ne gaat, is dat iets wat niet voor rekening van werknemer komt. De werkgever moet gewoon


het volledige loon doorbetalen. Omdat er geen sprake is van ziekte, mag werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden.


Geelkerken vraagt of hij wat met die tweede melding van De Groot kan; hij heeſt het ge- voel dat hij beduveld wordt. Ook hier heeſt mr Specialis slecht nieuws; Geelkerken vindt het verhaal van De Groot complete flauwekul, maar kan niet bewijzen dat het niet klopt. De bewe- ring van De Groot dat zijn vriendin koorts heeſt op een door hem gevraagde en geweigerde vrije dag is onvoldoende om er van uit te gaan dat het verhaal van De Groot dus niet klopt. Als Geelkerken denkt dat het verhaal niet waar is, moet hij direct vragen om een verklaring van de huisarts, waaruit de klachten van de vriendin blijken. Dat heeſt Geelkerken niet gedaan.


Het feit dat De Groot tijdens de quarantainepe- riode in de bouwmarkt is gezien, betekent niet dat hij iets doet wat niet mag. Bij gezinsquaran- taine mag het gezinslid dat zelf geen klachten


heeſt boodschappen doen. Belangrijk is dat de Groot zich steeds bereid en beschikbaar heeſt gehouden voor het werk vanuit huis.


Geelkeren vraagt nog wat hij moet met thuis- werken. Heeſt iedereen zo maar recht op thuis- werken? Hier kan mr Specialis Geelkerken ge- rust stellen. De overheid geeſt algemene regels om zo veel mogelijk thuis te werken. Maar dat betekent niet dat er een recht op thuiswerken is. De werkgever moet als goed werkgever de mogelijkheden van thuiswerken onderzoeken en – als het een beetje kan – thuiswerk moge- lijk maken.


Als thuiswerken volgens werkgever niet moge- lijk is, moet de werkgever wel aangeven waar- om het niet kan. Als werknemer naar kantoor moet komen, zorgt werkgever voor een veilige werkplek. Wat veilig is, hangt af van het werk dat gedaan wordt (een veilige werkomgeving in bijvoorbeeld een slachthuis ziet er anders uit dan een veilige werkomgeving op kantoor).


Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ynke heeſt vrijwel haar hele werkzame carrière in een op scheepvaart gerichte werkomgeving doorgebracht en geeſt juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties als ook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68