search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


33


Allianz-ESA Innovatieprijs gaat naar HDPE werkboot van Schramm Group


De prijswinnende, onzinkbare kunststof werkboot Makker-19.


HAMBURG In bescheiden kring ontving Hans Helmut Schramm, directeur van NavConsult, op 9 september de jaarlijkse Allianz-ESA innovatieprijs.


Het bureau voor scheepsdesign kreeg de prijs voor de eerste toepassing van HDPE (high density polyethyleen) in de scheepsbouw, en wel voor het prototype van werkschip ‘Makker 19’ - een robuust, lichtgewicht en onzinkbare boot voor aanlegassistentie in grote havens.


Gewoonlijk wordt de innovatieprijs op de bin- nenvaartbeurs STL in Kalkar overhandigd. Maar vanwege de corona-pandemie vermijdt Allianz-ESA grote publieksbijeenkomsten. De ceremonie vond in kleine kring plaats op een ponton in de haven van Hamburg.


Makker 19 is slechts 10 meter lang, vier meter breed en heeſt een diepgang van 80 centime- ter. Het dubbelwandige casco is van HDPE- kunststof. De sandwich-opbouw is gevuld met


vast schuimmateriaal, waardoor het vaar- tuig altijd blijſt drijven. De boot is met twee schroeven en motoren uitgevoerd.


De oersterke kunststof HDPE heeſt met 950 kilogram per kubieke meter een duidelijk la- ger soortelijk gewicht dan staal (7800 kg/m3). NavConsult ontwikkelt nu een kunststof con- structie voor een werkponton voor vlakwater. Die wordt 60 x 15 meter groot en krijgt onbela- den slechts 14 centimeter diepgang.


Foto NavConsult


Binnenvaarttoepassing HDPE-kunststof zou ook voor binnenschepen, duweenheden en dubbelwandige tankschepen kunnen worden toepast. De schepen vallen dan lichter uit, waardoor ze een geringere diepgang hebben. De vraag naar dergelijke vlak varende schepen neemt toe, nu als gevolg van klimaat- veranderingen vaker extreem lage waterstan- den worden verwacht. NavConsult is een on- derdeel van de breed georiënteerde maritieme dienstverlener Schramm Groep uit Brunsbüttel.


Alphatron komt naar je toe deze herfst


ROTTERDAM Bij Alphatron Marine zijn er al- tijd wel behoeſtes en redenen te over om klanten te ontmoeten, en ook nu weer. Deze herfst wordt namelijk de revoluti- onaire nieuwe JMR-611 radar geïntro- duceerd als opvolger van de succesvolle JMA-610.


In de huidige Covid-19 situatie vereist dat wel de nodige creativiteit voor zo’n belangrijke in- troductie en daarom heeſt Alphatron Marine een volledige demobus laten inrichten, waar- mee men on tour gaat. In plaats van klanten


uit te nodigen op een van de vakbeurzen gaat het bedrijf nu dus naar de dealers en eindge- bruikers toe.


Demonstratie De demobus is uitgerust met een wer- kende opstelling. Zo kan er op locatie een demonstratie worden gegeven van al- lerlei binnenvaartproducten, zoals de AlphaRiverTrackPilot, AlphaConning, de nieuwe marifoon, MFM-line instrumenten en een opstelling met zuilen waarin de JMR-611 glass-monitoren zijn verwerkt.


Werkgroep Haven en Maritiem gericht op AI


ROTTERDAM Vanuit de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC) is begin sep- tember de werkgroep Haven en Maritiem opgericht, bedoeld om plannen te ontwik- kelen om aan de slag te gaan met artifi- cial intelligence in de maritieme sector in Nederland.


“De haven-maritieme sector in Nederland is mondiaal concurrerend en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie. De technologische toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in deze sector zijn zeer om- vangrijk. Internationaal worden enerzijds kansen voor internationale samenwerking verwacht, anderzijds ontstaat er een hevige concurrentiestrijd. Het is daarom belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleutel- technologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwik- kelt”, zo verklaart Port of Rotterdam.


De haven van Rotterdam, maar ook gemeente Rotterdam, Netherlands Maritime Technology en SmartPort hebben zich bij de werkgroep aangesloten. De bedoeling is dat er uiteinde- lijk een visie en strategie voor gezamenlijke uitdagingen wordt ontwikkeld. Daarbij wordt gemikt op vijf belangrijke onderdelen: data delen, human capital, maatschappelijk accep- tatie & inclusie, research & innovatie en start- ups & scale-ups.


De werkgroep Haven en Maritiem heeſt de am- bitie in de komende vijf jaar de ontwikkeling van dataficering en AI in het haven-maritieme domein een stevige impuls te geven.


Op maandag 27 september is om 14.30 tot 16.00 uur de online kick-off voor de werk- groep, waarbij bepaald wordt welke AI- ontwikkelingen op welk gebied in de maritie- me sector de werkgroep wil stimuleren.


Botlekbrug deze herfst maar beperkt bediend


ROTTERDAM In verband met regulier onder- houd en werkzaamheden voor de afbouw van de spoorverbinding is de Botlekbrug (snelweg A15) in september gedurende zes nachten af- gesloten, steeds van 22.00 tot 5.00 uur. Tijdens deze onderhoudsnachten en vanaf 28 septem- ber (westelijk brugdeel) wordt de brug niet bediend.


De demobus – uiteraard met werkende radar op dak.


De nachtafsluitingen treffen vooral het wegver- keer en zijn van zondag 13 op maandag 14 sep- tember, woensdag 16 op donderdag 17 septem- ber, op donderdag 17 tot vrijdag 18 september


en van vrijdag 18 september tot maandag 21 september 5.00 uur. Vervolgens de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 september 5.00 uur en van vrijdagavond de 25ste


tot maandag 28


september 5.00 uur. Tot 28 september 5.00 uur is de oostelijk doorvaart (de kant van Hoogvliet) gestremd voor alle scheepvaart, ook de recre- atievaart. Met ingang van maandag 28 septem- ber 5.00 uur tot en met maandag 9 november 5.00 uur wordt het westelijke brugdeel van de Botlekbrug beperkt bediend. Deze beperkte dienstverlening heeſt te maken met de afbouw van de spoorlijn over het westelijke brugdeel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68