search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


Einde hersteloperatie stuw Linne in zicht


LINNE Het einde van een flinke herstelklus is in zicht: stuw Linne krijgt weer vorm. Alle 14 nieuwe jukken en brugdelen zijn inmiddels geplaatst. Naar verwachting zijn half sep- tember ook de schotten die het Maaswater moeten keren, tegen de jukken geplaatst. Daarna worden de tijdelijke dammen rond- om de stuw verwijderd.


In de voorbije zomermaanden juli en augus- tus 2020 is er keihard doorgewerkt. Zo zijn er reparaties en de voorbereidende werkzaam- heden aan de betonnen fundatie van de stuw uitgevoerd. In deze periode zijn ook alle 14 jukken en brugdelen opnieuw gefabriceerd door Mourik in Echt.


De eerste nieuwe jukken en brugdelen zijn met ingang van vrijdag 21 augustus geplaatst. Deze werkzaamheden hebben tot het week- end van 5 september geduurd. Behalve de jukken en de brugdelen is er ook een nieuwe lier aangebracht, wordt de kraan nog vervan- gen en de opslagloods bij de stuw wordt uit- gebreid. Voor aanvang van het hoogwatersei- zoen, officieel vanaf 1 november, kan de stuw weer veilig worden bediend en het waterpeil in de Maas weer goed gereguleerd worden.


Droge bouwput Voor het herstel van stuw Linne is half april al begonnen met de bouw van een dam be- nedenstrooms van de stuw. Deze vormt sa- men met de tijdelijke dam die eerder boven- strooms gebouwd werd een droge bouwput in de Maas rondom de beschadigde stuw. Het water tussen de dammen werd weggepompt, waardoor de stuw gedemonteerd kon worden en de betonnen fundatie goed en veilig kon worden geïnspecteerd. Daardoor is er afgelo- pen maanden flinke tijdwinst geboekt bij de herstelwerkzaamheden.


15


De drooggezette bouwput versnelt de reparatieklus aanzienlijk.


Waterafvoer De afvoervoorspellingen van de Maas wor- den dagelijks nauwlettend gemonitord door Rijkswaterstaat. De tijdelijke dammen wor- den niet afgebroken bij hoge waterafvoeren


en de stuw kan tijdens de herstelwerkzaam- heden minder water doorlaten dan normaal. Wanneer sprake is van hoge waterafvoeren, kan Rijkswaterstaat ook nog andere instru- menten inzetten, zoals water vasthouden in


Archieffoto Rijkswaterstaat


stuwpanden bovenstrooms van stuw Linne of het water afvoeren via sluizen. Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door twee duwbakken die tijdens de storm Ciara op driſt waren geraakt. (Bron: Rijkswaterstaat)


Oprichter Stichting Vaarwens wint oeuvreprijs Boot van het Jaar


MONNICKENDAM Evert Stel, ontwerper van No-Limits en met partner Inge de Graaf op- richter van de Stichting Vaarwens, is win- naar van de Boot van het Jaar oeuvreprijs 2020. Aan boord van zijn eigen schip, de Meander V, werd Evert dinsdagochtend ver- rast met de ereprijs van de Hiswa.


De oeuvreprijs is bedoeld voor iemand die zich langere tijd op bijzondere wijze voor de Nederlandse watersport (jachtbouw, product- ontwikkeling, infrastructuur, media, havens of overheid) verdienstelijk heeſt gemaakt. Evert Stel heeſt met No-Limits een schepenlijn gemaakt die uitblinkt in vaareigenschappen,


zeewaardigheid en aandrijving. De ontwerpen kenmerken zich door de grote tubes rondom. Zijn ontwerpen varen over de hele wereld.


Daarnaast is Evert met zijn partner initia- tiefnemer en de stuwende kracht achter de Stichting Vaarwens. Deze stichting verzorgt al ruim tien jaar vaardagen voor mensen in de laatste levensfase. Dit gebeurde tot vo- rig jaar met de Meander V. Inmiddels heeſt de Stichting een eigen Vaarwens-schip. Uiteraard ontworpen door Evert. Een uniek schip met grote functionaliteit waardoor de gasten van Vaarwens een onvergetelijke dag kunnen ervaren.


Op de Maas geborgen ms Nassau rijp voor de sloop


BRUSSEL Het 1038 ton wegende binnenvaart- schip Nassau van schipper Martin Trouborst, dat afgelopen 19 augustus op de Maas bij Marche-les-Dames in Wallonië zonk, is dezer dagen geborgen, maar blijkt total-loss.


Het ongeluk gebeurde bij het laden van kalk- steen aan de kade. Nadat het schip de vorige week weer boven water was gehaald, werden de machinekamer en woning leeggepompt. De schipper reageerde op zijn facebookpagina geëmotioneerd: “We zijn danig onder de in- druk. Onze woning in puin zien, was een enor- me klap. De afgelopen dagen stonden in teken van redden wat er nog te redden viel,


alles gebeurde op de automatische piloot. Nu begint het besef echt door te dringen dat we afscheid zullen moeten nemen van dit schip.”


Havenbedrijf Rotterdam verdiept Amazonehaven


ROTTERDAM De Amazonehaven op de Maasvlakte zal over een lengte van een hal- ve kilometer worden verdiept van 16,65 me- ter naar 17,45 meter om de haven bereik- baar te houden voor ’s werelds grootste containerschepen.


De verdieping van de Amazonehaven is een sa- menwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en Hutchison Ports ECT Rotterdam.


Evert Stel (rechts) en partner Inge de Graaf, oprichters van de Stichting Vaarwens.


Naar verwachting zal deze verdieping van de Amazonehaven gereed zijn in de tweede helſt van november 2020. Als het project klaar is, zal worden onderzocht of een groter deel van de haven kan worden uitgediept. Het doel is om minimaal een vergelijkbare diepgang te


realiseren voor twee additionele ligplaatsen van elk 500 meter lengte. Emile Hoogsteden, Directeur Commercie van Havenbedrijf Rotterdam: “Rotterdam is gun- stig gelegen, direct aan zee, met ongeëvenaar- de diepgang, goede achterlandverbindingen en hoge mate van digitalisering. Daarom is Rotterdam voor veel intercontinentale con- tainerlijndiensten de haven in Europa waar zij als eerste aankomen en als laatste weer vertrekken. Rederijen streven schaalvoorde- len na om concurrerende transporttarieven te kunnen blijven aanbieden. Graag faciliteert Havenbedrijf Rotterdam deze ontwikkeling voor rederijen en deepsea terminals zodat de haven van Rotterdam de meest aantrekkelijke haven van Europa blijſt”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68