search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Lighting Technologies Europe GmbH en Wittig GmbH werken samen voor de scheepvaart


De firma Wittig neemt de distributie op zich voor de sector binnenvaart en werven van de LED-lampen van de Russische lam- penproducent Lighting Technologies! beschikt over een breed spectrum op


het gebied van LED lampen, van kuiplam- pen via raster-inleglampen en stralers tot aan decoratieve lampen, zowel voor het binnen-, maar ook voor het buiten- bereik tot IP66. Hier vindt men de juis- te lamp en bevestiging voor bijna ieder toepassingsdoel.


De voordelen van de lampen van Lighting Technologies: – Hoge energie-efficiëntie, tot 154 LM/W – Robuuste lamplichamen – Gering installatiewerk, door schroef- of steekaansluitingen


– Vervaardiging in Europa


Verder is Lighting Technologies zeer ver met de ontwikkeling van bactericide bestralingsapparaten. Deze worden als open (voor toepassing zonder mensen


in de ruimte) of ook gesloten systemen (voor toepassing als mensen in de ruimte aanwezig zijn) aangeboden.


Bestralingsmanieren en daarop gebaseerde apparaten De directe bestraling gebeurt bij afwezigheid van personen (voor begin van het werk, in de pauzes tussen de uitvoering van bepaalde manipulaties, of de opname van patiënten) met open bactericide bestralingsapparaten, wanden of plafonds, die op speciale statieven gemonteerd of geïnstalleerd zijn, die op de grond staan.


Verboden in aanwezigheid van mensen toe te passen Indirecte bestraling (met gereflecteerde stralen) wordt door gecombineerde bestralingsapparaten uitgevoerd, die op een hoogte van 2 tot 2,5 m boven de grond met een reflector zijn geïnstalleerd, om de straling volledig op de bovenste zone van de ruimte te richten. Tegelijkertijd blijſt de onderste zone van de ruimte tegen


directe stralen beschermd, en personen mogen zich daarin bevinden. De lucht, die door het bovenste bereik van de ruimte stroomt, is inderdaad aan directe bestraling blootgesteld.


Het is noodzakelijk de hoogteregels van de apparaten strict in acht te nemen Een gesloten bestraling wordt in ventilatiesystemen en gesloten circulatiepompen uitgevoerd, en het gebruik van zulke apparaten is in aanwezigheid van personen op geen manier beperkt. De lucht, die door de bactericide lampen in het binnenste van de omwentelingskast stroomt, wordt direct bestraald en keert weer in de reeds gedesinfecteerde ruimte terug.


Meer informatie over het spectrum aan LED lampen vindt u op de beurs STL in Kalkar op 29.9. en 30.9. op onze stand 194/195. Wij verheugen ons op uw bezoek.


STANDNR 194/195


Lighting Technologies Europe GmbH und Wittig GmbH gemeinsam für die Schiffahrt!


Die Firma Wittig übernimmt den Vertrieb der LED Leuchten des russischen Leuch- ten-Herstellers Lighting Technologies für den Bereich der Binnenschiffahrt und Werſten! LT verfügt über ein breites Spek- trum auf dem Gebiet der LED Leuchten. von Wannenleuchten über Raster-Ein- legeleuchten und Strahler bis hin zu dekorativen Leuchten, sowohl für den Innen- aber auch für den Außenbereich bis IP66! Hier finden man die richtige Leuchte und Befestigung zu fast jedem Anwendungszweck!


Die Vorteile der Leuchten von Lighting Techniologies: Hohe Energie Effizienz, bis 154 LM/W Robuste Leuchten Körper Geringer Installationsaufwand, durch Schraub- oder Stechanschlüsse Fertigung in Europa


Des weiteren ist die Lighting Technologies sehr weit mit der Entwicklung von


18


Bakteriziden Bestrahlungsgeräten! Diese werden als offene (zur Anwendung ohne Menschen im Raum) oder aber auch geschlossenen Systeme (zur Anwendung wenn Menschen im Raum sind) angeboten.


Informieren Sie sich auf der Messe STL in Kalkar am 29.09 und 30.09 auf unserem


Beursmagazine Shipping-Technics-Logistics-Kalkar Krant 946 - 16 september 2020


Stand 194/195 über das Spektrum der LED Leuchten!


Wir freuen uns auf Sie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68