search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


Syntra Midden-Vlaanderen start versnelde opleiding tot matroos


Deal Drecht Cities en het Havenbedrijf Rotterdam zetten samenwerking voort


23


BRUSSEL Bij het opleidingsinstituut Syntra Midden-Vlaanderen voor ondernemers en medewerkers van kleine en middelgrote be- drijven gaat op 21 september een verkorte opleiding van start voor matroos in de bin- nenvaart, die slechts enkele maanden duurt en afgesloten wordt met een diploma. “We starten met een eerste groep van twaalf deelnemers”, zegt Wim Van Stappen, die de cursus coördineert. Bij voldoende belang- stelling begint aansluitend een volgende opleidingsronde.


JAN SCHILS


Syntra - met de hoofdvestiging in Gent - biedt al langer opleidingen voor binnenvaartonder- nemer en stuurman aan, zegt Van Stappen. Daar komt nu de duale opleiding tot matroos bij. Volgens Johm Reynaert, consulent van het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart, dat ook betrokken is bij de opleiding tot matroos, komt het nieuwe initiatief niets te vroeg: “De binnenvaart verwacht de komende jaren een expansieve groei, maar ook hier slaat de vergrijzing toe. Zo is er een groot tekort aan nieuwe instromers. Over tien jaar moeten er duizenden nieuwe arbeidsplaatsen worden ingevuld.”


Van de nieuwe opleiding tot matroos gebeurt 60 procent als praktijk op een schip. De overige 40 procent bestaat uit een mix van e-leren en campusleren onder de hoede van ervaren coaches die zelf werkzaam zijn in de sector. In vier maanden tijd stoomt Syntra de kandidaat-matrozen klaar voor een job aan boord, voorzien van een officieel examen ‘ma- troos binnenvaart’ van de Vlaamse Waterweg als uiteindelijke doel. Zowel studenten (18+),


COLUMN


Duisenburgh Jack Verkamman


DSI senior vermogensadviseur en financieel planner bij Duisenburgh Vermogensregie Verkamman heeſt veel meer te bieden dan alleen beleggen. Zelf zegt hij daarover: Kies een partij waar uzelf centraal staat en niet een bank of beheerder.


E jmverkamman@duisenburgh.nl T 085 - 4 894 894 of 06-5 2525 994 (direct)


I www.duisenburgh.nl/verkamman


Themis II Vlaanderen kent overigens al vele tientallen jaren een beroepsopleiding voor de binnen- vaart, waarbij de Themis II als opleidingsschip wordt gebruikt door de Scheepvaartschool in Antwerpen. De 54-jarige Themis II dreigde we- gens financiële problemen uit de vaart te wor- den genomen. Maar nadat de nodige fondsen waren opgebracht, onderging het schip twee jaar geleden een grootscheepse renovatie- en moderniseringsoperatie, waarna het in mei 2019 weer in de vaart kwam en de praktische opleiding kon hervatten.


“Het schip is zeer geschikt om te leren navi- geren en manoeuvreren”, zegt Roel Buisseret, directeur van de Scheepvaartschool. Het schip is tevens uitgerust met een moderne accom- modatie om aan boord te kunnen leven. Het is voor de leerlingen de ideale voorbereiding op duaal leren.”


Lezers van de e-paper kunnen hier voor meer bijzonderheden over de korte matrozenopleiding van Syntra Midden-Vlaanderen


werkenden als werkzoekenden kunnen eraan deelnemen.


Van Stappen: “De binnenvaart is het trans- portmiddel van de toekomst. Eén enkel binnenschip houdt gemiddeld tweehonderd vrachtwagens van de weg, wat niet alleen het fileleed op de wegen verzacht, maar tevens voor een betere ecologische voetafdruk zorgt. Volgens het federaal Centraal Planbureau zal het binnenvaartverkeer de komende tien jaar met 63 procent groeien. De sector schreeuwt dan ook om nieuwe matrozen en stuurlui.”


Danny Levenswaard (links), director Breakbulk Havenbedrijf Rotterdam en Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities.


ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam en Deal Drecht Cities verlengen hun huidige samen- werking met vier jaar tot 2023.


Hiervoor hebben Danny Levenswaard, direc- tor Breakbulk Havenbedrijf Rotterdam en Martin Bloem, directeur Deal samen een nieu- we overeenkomst ondertekend voor voortzet- ting van de gezamenlijke economische pro- motie en acquisitie.


Het doel is meer bedrijven naar onder andere de Dordtse Zeehaven te begeleiden, met fo- cus op bedrijven in de maritieme en logistieke sector. De haven van Dordrecht maakt onder- deel uit van de Westelijke Dordtse Oever en ligt aan de Oude Maas en Dordtsche Kil, na- bij de Rotterdamse haven. Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zee- haven van Nederland. Het beslaat inclusief havenbekkens een gebied van 290 hectare.


Nieuw aanspreekpunt voor de binnenvaart bij Wittig


DUISBURG Het familiebedrijf Wittig GmbH in Duisburg, specialist in scheepsuitrustingen, heeſt een nieuw contactpersoon voor de binnenvaart aangesteld.


Sinds 1 augustus van dit jaar is Daniel Dräger het nieuwe gezicht binnen het bedrijf om binnenschip- pers met raad en daad van dienst te zijn.


Op koers met uw vermogen 21 Met pensioen en vermogen vast in stenen...


In onze vermogensplanningspraktijk krijgen we zeer uiteenlopende vraagstukken voor- gelegd. Veel mensen denken dat ons vak zich uitsluitend bezighoudt met beleggen in effecten. Natuurlijk heeſt juist dit vakgebied onze specifieke aandacht, maar beleggen is geen doel op zich.


Waar het om gaat, is dat onze klanten zo opti- maal mogelijk hun financiële doelen bereiken. Bij de een het gaat om opbouw van pensioen- vermogen, een ander droomt van een luxe jacht op latere leeſtijd, een penthouse aan zee en weer een ander worstelt met de vraag of hypotheekaflossing verstandig is. Juist de diversiteit maakt dat ons vak iedere dag weer boeiend is. In deze column zoomen we kort in op de laatstgenoemde situatie.


Rekensommetje Wanneer een hypotheek netto even duur is als bruto, is aflossen een logische reactie. Van- wege de lage spaarrente en de hogere box III belasting op vermogen, is dat rekensommetje snel gemaakt.


Verder kijken Vanuit de financiële planningsgedachte is het echter niet zo vanzelfsprekend om de hypotheek aan de hand van dit sommetje af te lossen. Rendements-technisch is aflossen inderdaad al snel voordelig. Maar de doelstel- lingen voor langere termijn zijn daarbij be-


langrijker. Mogelijk is het geld waarmee wordt afgelost later nodig; de afgeloste woning geeſt wellicht een ‘vrij gevoel’, maar het geld zit dan wel ‘vast in stenen’.


Onlangs sprak ik een 63-jarige klant; hij wilde aflossen. Van zijn spaarrekening zou dan nog 15.000 euro overblijven. Ik heb hem afgeraden af te lossen, omdat hij zijn spaargeld enkele jaren later gegarandeerd nodig zou hebben vanwege een fors pensioentekort.


In de praktijk gebeurt het natuurlijk ook gere- geld dat men bij het ouder worden overgaat naar een kleinere woning; het geld rolt dan te- rug uit de stenen en is het probleem opgelost. Maar niet iedereen wil dit. Het doemscenario voor een vermogende oudere met een relatief laag pensioeninkomen is dat men ‘vast zit’ in een dure afgeloste woning.


Ook dergelijke scenario’s worden met onze adviesrelaties besproken zodat zij, onafhan- kelijk van bank- en producten, de juiste koers kunnen varen.


Uit de adviespraktijk Deze column is onderdeel van een serie met situaties uit de adviespraktijk. Het doel van de serie is om aan de hand van sprekende gebeurtenissen uitleg te geven over kansen en bedreigingen bij beleggen en financiële plan- ning. Doe er uw voordeel mee!


Méér dan alleen beleggen


Maak uw vermogensdoelen bereikbaar. Laat u bank-onafhankelijk adviseren. Afspraak bij u thuis, zaak of kantoren te Stellendam, Numansdorp, Tholen en Yerseke. Zes dagen per week beschikbaar, ook ’s avonds!


Nu ook in de Hoeksche Waard Duisenburgh Vermogensregie Verkamman heeſt er een nieuwe vestiging bij! Sinds augustus heeſt Jack Verkamman ook een vestiging in de Hoeksche Waard, geheel passend aan de dorpshaven van Numans- dorp. Het kantoor- en postadres is hierdoor gewijzigd in: Fortlaan 19, 3281 KA Numans- dorp. Het telefoonnummer en e-mailadres blijven hetzelfde.


Naast dit nieuwe kantoor heeſt Jack een kantoor in Yerseke en spreekruimten in Barendrecht, Tholen en Stellendam. U bent van harte welkom op een van de vestigingen! Bel voor een vrijblijvende afspraak: 085 – 4 894 894 of 06 – 5 25 25 994 (direct).


Dräger heeſt net zijn opleiding voor de groot- en buitenland- se handel afgerond. Hij staat voor de schippers klaar wan- neer men verf, schoonmaak- middelen, reddingsvesten,


touwen, of wat dan ook no- dig heeſt.


Daniel Dräger. Foto Wittig GmbH


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68