search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
IN GESPREK MET DR. IR. JAN OBERHAGEMANN VAN HET DST DUISBURG


AutoBin – Onderzoek naar autonome binnenvaart krijgt vorm


DUISBURG Dr. ir. Jan Oberhagemann is de aanspreekpartner voor de ontwikkeling van het autonoom varende binnenschip in het onderzoekproject AutoBin (een afkor- ting van autonome binnenvaart). Hij zit als het ware aan het roer van het project. Hij spreekt graag en met detailkennis en vertelt de Scheepvaartkrant over de stand van zaken, precies een jaar na de kick off in het DST, Ontwikkelingscentrum voor Scheepstechniek en Transportsystemen in Duisburg. In oktober wordt het hart van het project, het test- en besturingscen- trum, het zogenoemde VeLabi, in bedrijf genomen.


JUDITH STALPERS


Bijna een jaar na de start werken onderzoekers aan twee deelprojecten binnen het grotere AutoBin-project. In het eerste deel gaat het om de uitrusting van het demonstratieschip met technieken die autonoom varen mogelijk maken. Oberhagemann spreekt liever van een – tijdens de looptijd van het project – geleidelijk toenemende automatisering van het varen. De stuurman krijgt alsmaar meer assistentie. In een latere fase van het project zal het schip ook op afstand gestuurd kunnen worden, en uiteindelijk ook autonoom varen mogelijk maken. Nu is het nog niet zo ver. Eerst worden op het gms Niedersachsen 22, een typisch 100 meter lang kanaalschip, zenders, camera’s, radars en andere apparatuur ingebouwd, waarvan vele hun oorsprong hebben in het onderzoek naar autonoom rijdende auto’s. De onderzoekers aan het DST willen eerst weten hoever ze met bestaande technieken kunnen komen.


De corona-pandemie heeſt het werk aan het schip met enkele maanden vertraagd, want de ingenieurs konden onmogelijk de hygiënevoorschriſten op het smalle schip opvolgen. Nu werken ze er weer, en lopen gestaag de achterstand in. Wel ongestoord kon in 2020 aan de opbouw van het test- en besturingscentrum worden gewerkt. In dit centrum komen te zijner tijd de data van het varende demo-schip binnen. Ze worden in de soſtware ingevoerd om de algoritmen te trainen. Parallel bouwt men in


het computercentrum een digitale tweeling van het demo-schip en zijn omgeving op. Hier vindt de vaart virtueel, in de computers plaats. En ook deze data voeden de algoritmen.


Afstandsbediening Alles wat aan data en algoritmen in het eerste deel ontstaat, vormt de inhoud van het tweede deelproject: de ontwikkeling van de afstandsbediening van het schip. Deze werkzaamheden zijn in de zomer opgestart. De bedoeling is dat in geval van nood iemand op afstand het schip kan overnemen. Maar ook moet het schip, zonder personeel aan boord, maar met de stuurman aan wal, te manoeuvreren zijn. Wil dit kunnen lukken, dan moet er een snelle en betrouwbare telecommunicatie- infrastructuur zijn: op het schip, in de havens en langs de waterwegen. De grote hoeveelheid data en instructies moet in real time over en weer tussen schip en computer kunnen worden verstuurd. Het gaat om de 5G-technologie, die in Europa nog voet moet vatten. Ook in Duitsland zal het nog even duren voordat de eerste 5G-masten staan.


Netwerken De looptijd van de eerste fase van het AutoBin-project is tot 2022. Oberhagemann heeſt er alle vertrouwen in dat de Duitse overheid voor het vervolg weer geld beschikbaar maakt. Want voor de tweede fase staat behalve een verdere automatisering ook de integratie van meerdere schepen op het programma. De bedoeling is de schepen in real time met elkaar te laten communiceren, zodat ze reagerend op elkaar hoog geautomiseerd dan wel autonoom kunnen varen. Verder staat er de opbouw van een controlestation langs de waterweg op het onderzoekprogramma.


De ontwikkelingen kosten tijd, maar Oberhagemann denkt dat de praktische toepassing sneller gerealiseerd kan worden dan het bij het autonoom rijden op straat het geval is. “De situatie op waterwegen is minder gecompliceerd dan in het wegverkeer. De snelheid is geringer. Het gaat bijna uitsluitend om goederenverkeer, zonder risico’s voor personen. En er zijn


Beursmagazine Shipping-Technics-Logistics-Kalkar Krant 946 - 16 september 2020


minder soorten deelnemers in het verkeer.” Nu moeten de technieken snel rijpen, het autonome varen onder de mensen in de sector aantrekkelijk worden gemaakt, regelgevingen worden opgesteld en tenslotte ook de financiële omzetting worden gegarandeerd. “Het aantal mogelijk te verkopen ‘eenheden’ liggen veel lager dan in de automobielsector. Daarom is de financiële drempel om te investeren vele honderden malen hoger”, legt Oberhagemann uit.


AutoBin – Doel Het onderzoekproject AutoBin heeſt als doel een autonoom varend binnenschip te ontwikkelen en op een testveld in de buurt van Dortmund te laten proefdraaien. Hiertoe wordt een besturingssysteem ontwikkeld dat een schip zonder menselijk ingrijpen van start tot eindpunt laat varen. Daartoe horen ook de manoeuvres voor het afleggen en aanmeren. De besturing moet daarbij aanvaringen met verkeersdeelnemers, oevers, kades en bouwwerken vermijden, terwijl alle verkeersregels in acht worden genomen.


Motivatie: goedkoper dan truck “We doen dit onderzoek niet omdat wíj dat zo leuk vinden. We begeleiden een ontwikkeling die rederijen en stuurlui nastreven,” zegt Jan Oberhagemann. De grootste drive achter het project komt van eigenaren van kleinere schepen. Zij willen ook in de toekomst met hun schepen geld verdienen. Wanneer je op middellange termijn een kanaalschip met slechts één persoon kan bedienen, of in de verdere toekomst zelfs zonder personeel aan boord, dan valt sterk op personeelskosten te bezuinigen. Dan worden bijvoorbeeld ook kleine transporten direct van de zeehaven naar de klant economisch interessant. En dan worden binnenschepen zelfs een sterke concurrent van de vrachtwagen. Een scheepstransport met 1000 ton vracht kan goedkoper worden dan tien trucks die elk tien ton vervoeren. Het binnenschip is voor het klimaat ook nu al de betere keus.


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68