search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


Kiellegging duurzaam Fries inspectieschip PW 10


FRANEKER Avine Fokkens, de Friese gedepu- teerde voor verkeer en vervoer, heeſt woens- dag 2 september de symbolische kiellegging verzorgd van een nieuw inspectievaartuig voor de Provincie Fryslân Kelder, onder toe- ziend oog van directeur Jelle Talsma. In één van de hallen van Scheepswerf Talsma in Franeker liet zij, met ondersteuning van voorman Lieuwe Brouwer, het voorste water- dichte schot op zijn plaats zakken. Daarmee is de officiële basis gelegd voor de bouw van een volledig elektrisch aangedreven schip met een lengte van ruim 15 meter. In de zo- mer van 2021 is de nieuwe PW10 naar ver- wachting klaar voor gebruik.


JAN DOUWE TIEMERSMA


Het nieuwe inspectievaartuig van de Provincie Fryslân wordt gebouwd door een Friese werf die samenwerkt met Friese toeleveranciers. Directeur Jelle Talsma van de gelijknamige scheepswerf in Franeker, refereerde in zijn toespraak aan de rijke traditie van de Friese scheepsbouw. Honderd jaar geleden waren er nog ruim honderd scheepswerven in de pro- vincie, waarbij ruim vijfhonderd mensen hun brood verdienden. Daarvan zijn nog maar een paar werven over. Toch is de werkgelegenheid in de Friese scheepsbouw nog steeds van groot belang voor de Friese economie; alleen al bij Talsma zijn ruim honderd man in dienst. Het bedrijf heeſt daarbij oog voor een sociale werk- omgeving, het opleiden van nieuwe (jonge) werknemers, en een duurzame bedrijfsvoering.


Duurzaam als leidraad Duurzaam is ook het sleutelwoord bij de bouw van de nieuwe PW 10. Zij kan CO2-neutraal va- ren door de elektrische voorstuwing in com- binatie met een groot pakket batterijen die ’s


zeer snel groeiende grassoort. Tijdens de groei legt deze plant grote hoeveelheden CO2 vast en geeſt 35 procent meer zuurstof af dan bomen. Voor de bekleding worden ecologische materi- alen gebruikt en voor het plafond recyclebaar plastic van petflessen.


Directeur Jelle Talsma heeſt zojuist een gravure van een Artists Impression van de nieuwe PW 10 over- handigd aan gedeputeerde Avine Fokkens -Kelder.


nachts worden gevoed met groene stroom. Bovendien komen er tien zonnepanelen op het dak van de stuurhut. Met het oog op de toe- komst is het vaartuig voorbereid om later even- tueel over te kunnen schakelen op waterstof- aandrijving. Naast de elektrische aandrijving is ook bij de verdere inrichting van het hele schip duurzaamheid de leidraad. Het binnenklimaat in de stuurhut wordt geregeld door een warm- tepomp. Zelfs in de winter onttrekt die pomp nog warmte aan het oppervlaktewater. Het


daarmee verwarmde water wordt opgeslagen in twee energie-buffervaten. Ook de toegepas- te materialen in het schip zijn zoveel mogelijk op basis van duurzaamheid geselecteerd. Er is gekozen voor een casco van staal, waarvan de CO2-footprint lager is dan van bijvoorbeeld alu- minium. In het schip wordt in totaal zestien ton staal verwerkt. Voor het leidingwerk wordt re- cyclebaar kunststof toegepast. Het interieur en de vloeren worden afgetimmerd met bamboe als duurzame keuze. Bamboe is feitelijk een


Fries product Het ontwerp van de nieuwe PW10 is gemaakt door Vripack in Sneek. De bouw en afbouw wordt verzorgd door Scheepswerf Talsma in Franeker. Daar is in april al begonnen met de bouw. “Het is geweldig dat een Friese werf dit innovatieve schip mag bouwen. Naast di- recte werkgelegenheid voor ons kan deze op- dracht een spin-off zijn voor toekomstige pro- jecten”, zegt Gerard Cnossen van Scheepswerf Talsma. Hij is projectleider bij de bouw van de nieuwe PW 10. De provincie Fryslân gaat het vaartuig onder andere gebruiken voor in- spectie, handhaving en begeleiding van de scheepvaart. Daarnaast is het schip inzetbaar tijdens watersportevenementen en bij cala- miteiten. “Dit schip dient ter vervanging van een gelijknamig schip uit 1973, ook gebouwd bij een Friese werf (Bijlsma Warten, red.) en is nog steeds een stoer schip. Onze insteek is natuurlijk dat ons schip minstens net zo lang meegaat en even legendarisch wordt onder haar gebruikers als haar voorganger”, aldus Jelle Talsma.


De nieuwe PW 10 heeſt een topsnelheid van vijſtien kilometer per uur en kan zes uur lang op haar kruissnelheid van acht kilometer per uur varen. “Een aanwinst op het Friese vaar- water”, zegt de Friese VVD-gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, die de portefeuille ver- keer en vervoer onder haar hoede heeſt. ”Wat duurzaamheid en circulariteit betreſt wordt dit een zeer eigentijds schip’’.


13


VFN moderniseert oude Poses-stuwdam met forse financiële steun van de EU


BRUSSEL Voies Navigables de France (VNF), de beheerder van het binnenvaart in Frankrijk, is onlangs met de fors door de Europese Unie gesubsidieerde renovatiewer- ken gestart voor de Poses-stuwdam aan de Seine in het departement de Eure.


JAN SCHILS


De dam, die gebouwd werd in 1880 en daar- mee een van de oudste is van Frankrijk, heeſt vooral behoeſte aan een vernieuwde moderne technische en materiele uitrusting. De moder- nisering van de dam moet in oktober klaar zijn.


Volgens een woordvoerder van de VNF is de “belangrijkste doelstelling van deze groot- scheepse moderniseringswerken om met de technologische kennis en middelen van de 21ste eeuw niet alleen de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van de Poses-dam te verze- keren, maar ook de duurzaamheid”. Volgens de woordvoerder is de moderniseringsopera- tie van levensbelang voor zowel de scheep- vaart op de benedenloop van de Seine, als ook voor het milieuecosysteem van de rivier en haar oevers.


Aan deze moderniseringsoperatie hangt een prijskaartje van in totaal 39,2 miljoen euro aan studies en werken, die worden gefinancierd door de Franse staat en de VNF (samen voor 33 procent), de Europese Unie (40 procent) en de regio Normandië (27 procent). Na de reno- vatie van de sluizen van Méricourt, waarmee twee maanden geleden werd begonnen, ver- volgt de VNF de ingezette verbetering van het Franse binnenvaartnet met het verbeteren van de bedrijfszekerheid en modernisering van de infrastructuur van de beneden-Seine, die goed is voor meer dan 30 procent van het nationale


Werkbezoek brengt Vlaamse minister tot in Nederland


GENT De Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeſt woens- dag 2 september een werkbezoek gebracht aan North Sea Port. Met een rondvaart ging ze van Gent tot in Terneuzen.


De investeringen in de ontsluiting van de haven via de binnenvaart, de Nieuwe Sluis in Terneuzen, het spoor en goederenver- voer over de weg, uitdagingen als corona, Brexit, het klimaat en de energietransitie


stonden op de agenda. Tijdens het werk- bezoek maakte minister Lydia Peeters een rondvaart van Gent naar Terneuzen. Dat maakte het bezoek meteen al bijzonder: een Vlaamse minister op bezoek in North Sea Port tot in Nederland. Dit is uiteraard als grensoverschrijdende haven eigen aan North Sea Port. Het 9.100 hectare grote en 60 ki- lometer lange havengebied loopt van Gent, over Terneuzen, tot in Vlissingen aan de Westerschelde.


dagelijkse lijn van 36 km vrachtwagens. De locatie Poses-Amfreville ligt ongeveer 30 km stroomopwaarts van Rouen en bestaat uit een dam en twee sluizen: een van 220 meter lang en de andere van 140 meter lang. Het is de eerste stuwdam die dus onderhevig is aan de invloed van de getijden. De door ingenieur Caméré ontworpen dam is een van de groot- ste van de Seine op het vlak van oppervlakte, debiet en waterval. De Poses-dam regelt het waterniveau.


Foto VNF


goederenvervoer over het water en jaarlijks 800.000 vrachtwagens van de weg houdt.


De Poses-dam is de eerste stuwdam na de monding van de Seine. Op de Seine, stroom- afwaarts van Parijs, beheert de VNF op ze- ven plaatsen werken van stuwdammen tot sluizen om de binnenvaart tussen Parijs en de grote zeehavens van Rouen en Le Havre te verzekeren. In 2019 werd meer dan 16 mil- joen ton goederen vervoerd op deze vaarrou- te. Dat is het equivalent van meer dan 2.000 vrachtwagens per dag of een ononderbroken


De investering in de Poses-dam kan gezien worden als een onderdeel van de infrastruc- tuuruitgaven van de nationale en regionale overheden in het kader van het Seine Europe Nord project, een schakel in de waterverbin- ding tussen de Parijse regio en de havens van Antwerpen en Rotterdam met een vertakking naar Duitsland. Politiek bestond hierover eni- ge spanning in Frankrijk omdat de havens van Le Havre en Rouen als gevolg van Seine Nord binnenvaartverkeer vreesden te verliezen. De investeringen in de Poses-dam en andere stuwdammen kunnen dan ook gezien wor- den als een compensatie om het verzet tegen Seine Nord Europe het zwijgen op te leggen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68