search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


vergadering Schippersbroodfonds


elkaar en weet iedereen naar wie hun geld gaat. Het hele begrip ‘Broodfonds’ is dus gebaseerd op onderlinge solidariteit. Een Broodfonds bestaat daarom uit ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Bij ziekte steunen zij elkaar gedurende maximaal de eerste twee jaar. Daarvoor zet iedere deel- nemer elke maand een vastgesteld bedrag opzij op een speciale rekening. Wie langdurig ziek wordt, krijgt van de andere deelnemers schenkingen om van te leven. Die schenkin- gen worden gefinancierd vanaf die speciale rekening en zijn in principe onbelast. Uit cijfers van broodfonds.nl blijkt dat de meeste mensen (99 procent) die ziek worden binnen twee jaar weer gewoon aan het werk kunnen. Bij ziekte is de eerste maand voor eigen risico, daarna beginnen de schenkingen.


De hoogte van die schenking is afhankelijk van de winst uit onderneming. Bij toetreding kiest men het schenkingsniveau dat bij het inkomen past. Zo draagt ieder naar vermo- gen bij; wie zelf een hoge schenking wil, stort ook een hogere bijdrage in het Broodfonds. Wie voor een lager niveau kiest, draagt naar verhouding minder bij.


Broodfondsmakers Het Broodfonds is een collectieve voorziening ontwikkeld dóór en vóór ondernemers als alternatief voor de verplichte ziektewet waar mensen in loondienst op kunnen terugvallen. Dit type voorziening wordt ook wel aangeduid als ‘schenkkring’. Het concept wordt bewaakt door de ‘BroodfondsMakers’. Zij begeleiden bij de oprichting van ieder Broodfonds en zorgen ervoor dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Broodfondsen die zijn opgezet met behulp van de BroodfondsMakers en die zich houden aan de voorwaarden mogen de naam Broodfonds™ gebruiken.


De voorwaarden zijn voor iedereen gelijk: • De ondernemer is bij toetreden arbeidsge- schikt.


• De aspirant onderneemt al minimaal een jaar (in overleg met het bestuur van het gekozen Broodfonds kan hiervan afgeweken worden).


• De ondernemer haalt gemiddeld minstens 750 euro per maand netto winst uit zijn/ haar onderneming.


• Het Broodfonds is er voor zelfstandigen met en zonder personeel, vennoten van een VOF, maten in een maatschap en directeur- grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV.


Kosten Elke deelnemer betaalt, bovenop de zelfgeko- zen inleg, 12,50 euro aan contributie. Van die contributie gaat 6,50 euro naar de kas van het eigen Broodfonds voor te maken kosten, zoals de kosten van bijeenkomsten, porti, etcetera. De overige 6 euro gaan naar de Broodfonds- Makers voor de leden- en besturenportals, het berekenen van schenkingen, het doen van controles, en het geven van adviezen en trainingen. Bovendien betaalt iedere deelne- mer een eenmalig bedrag van 225 euro voor de inschrijfkosten. Zolang er niemand in het eigen Broodfonds zich ziekmeldt, zijn dat de enige te maken kosten. De maandelijks inleg blijſt namelijk op naam van de deelnemer zelf staan en wordt meegeteld met het eigen ver- mogen. Bij uittreding wordt dat geld ook weer naar de deelnemer teruggestort, uiteraard met aſtrek van de uitgekeerde schenkingen.


Contactgegevens Het Schippersbroodfonds is rechtstreeks te bereiken via de onderstaande kanalen: M: +31 (0)6 102 21 196 E: schippersbroodfonds@gmail.com


3


Kwart miljoen euro voor testen mobiele ontgassingsinstallatie


DEN HAAG Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 250.000 euro ter beschikking om mobiele ontgassingsinstallaties te testen.


Omdat varend ontgassen door binnenvaart- tankers in 2024 in heel Nederland verboden wordt, moeten er tijdig voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven komen voor het ontgassen naar de buitenlucht. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeſt zich bij haar Europese collega’s hard maakt voor een spoedi- ge ratificatie van de verdragswijziging. Want die is nodig om het verbod in te laten gaan.


De minister woonde onlangs een proef bij: “Ik vind het belangrijk dat er snel alternatieven zijn voor het varend ontgassen. Het is kwalijk voor de bemanning en omwonenden, maar het is ook niet goed voor het milieu. We moeten snel meer weten wat de beste manier is om dit te doen en deze proeven helpen daarbij”.


Vergunnen


Op dit moment kunnen schepen in Rotterdam en Moerdijk hun tanks ontdoen van giſtige dam- pen bij stationaire ontgassingsinstallaties aan de wal. Deze twee gecertificeerde locaties zijn echter lang niet voldoende als het verbod om dit varend te doen, in werking treedt. Er is dan ook behoeſte aan mobiele ontgassingsinstalla- ties - met name in de havengebieden waar veel overslag plaatsvindt. Als de proeven succes- vol zijn doorlopen, is het aan de provincies om deze ontgassingsinstallaties te vergunnen.


Churchilldok moet volwaardig breakbulkdok worden


ANTWERPEN Port of Antwerp wil het Churchilldok een volwaardig breakbulkdok maken. Er wordt al veel gedaan met break- bulk, maar er is nu een concessie vrijgegeven van 15 hectare op de rechteroever.


Het gebied van 15 hectare is bedoeld voor multimodaal gebruik: het biedt directe toe- gang tot onder meer het Europese bin- nenvaartnetwerk, maar ook het weg- en spoorvervoer.


De haven van Antwerpen verscheept elk jaar bijna 9 miljoen ton aan stukgoed.


Shipping Ball Duisburg gaat dit jaar niet door


DUISBURG Het jaarlijkse scheepvaartbal in Duisburg gaat niet door. Dat heeſt de or- ganisatie donderdag 3 september bekend gemaakt.


De organisatie ziet zichzelf onder de huidige omstandigheden niet in de positie om een evenement te houden dat zowel voldoet aan de corona-maatregelen als de ‘geest van een dergelijke feest’.


Het bestuur van het Schippersbroodfonds (vlnr. Ivo Mentink, voorzitter; Stef Peters penningmeester; Johan Alkema, secretaris) heſt aan boord van de Bracksand het glas op geslaagde eerste algemene ledenvergadering.


De bedoeling is om 2021 gewoon weer een scheepvaartbal te organiseren. Oorspronkelijk stond het bal gepland voor 7 november 2020.


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl OBERFLÄCHEN-TECHNIK


Besser. Sicherer. Grüner. Rentabler. NC-MARINE.COM


Follow us on twitter volg ons op @scheepvaartkrnt


HEUTE BESTIMMT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68