search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
5


MARITIME INDUSTRY AFGELAST


9 Deutschlands einzige Fachmesse für die Binnenschifffahrt


De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland 29 en 30 september 2020


STERKERE MAASCORRIDOR MINISTER GEEFT STARTSEIN VOOR BREDE SAMENWERKING IN SMASH! Smart shipping door nieuw forum versneld in de praktijk gebracht


WERKEN BIJ ONS? Kijk op Slurink.nl


www.shipping-technics-logistics.de


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


Beursmagazine


SHIPPING -TECHNICS - LOGISTICS KALKAR 2020


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Het nu al semiautonoom varende binnenvaartcontainerschip Factofour (135 × 17 meter) van Shipping Technology.


ROTTERDAM Marktpartijen, kennisinstellin- gen en overheden gaan op grote schaal prak- tisch samenwerken voor een snelle imple- mentatie van smart shipping. Maandag 21 september zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, in Rotterdam het startsein geven voor deze ‘unieke samenwerking’: het Nederlands Forum Smart Shipping. Haar ministerie brengt het bestaande programma Smart Shipping in.


Onder de al bestaande naam SMASH! moet het Nederlands Forum voor Smart Shipping maritiem Nederland samenbrengen om de concurrentiepositie van de sector te verstevi- gen en nog meer een toonaangevend land te worden, stelt de organisatie. Smart shipping


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL DIESEL MARINE SERVICES


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


Nog CCR-2 motoren beschikbaar 102-550 pk


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


ABATO Motoren


www.scheepsmotorcalculeren.nl www.aggregaatcalculeren.nl www.abato.nl . T: 088-2228600


OFFICIEEL CUMMINS DEALER ®


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


maakt onder meer verregaand geautomati- seerd varen mogelijk.


Activiteiten die het forum gaat uitvoeren, om- vatten onder meer het verenigen van de sec- tor, het opstellen van een gezamenlijke road- map, de vorming van een overlegtafel en het uitvoeren van gezamenlijke projecten. Het Nederlands Forum Smart Shipping bouwt on- der de naam SMASH! verder aan de doelstel- lingen, die al in 2017 geïnitieerd zijn door het ministerie van IenW.


De nieuwe ondersteuners van de SMASH!- community in de uitvoeringsfase zijn: Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, opnieuw het ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, het


EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delſt en MARIN. De startbijeenkomst is bij Kooren Terminal aan de Lloydstraat in Rotterdam.


Rendabeler


Smart shipping moet de scheepvaart veiliger, duurzamer en economisch rendabeler maken. Dat gebeurt met het verregaand geautomati- seerd varen op zee en over de binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen aan boord die de schipper onder- steunen. Smart shipping gaat verder dan dit slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen.


Vervoerstaken


Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland versterkt. Nieuwe technieken bieden nieuwe kansen, zowel voor de maak- industrie als voor de transportsector. En het maakt scheepvaarttoepassingen mogelijk op gebieden waar dat nu nog niet mogelijk is.


Op deze manier kan smart shipping bijdragen aan een duurzamere scheepvaart; door ef- ficiënter en zuiniger varen, maar ook via het overnemen van vervoerstaken van modalitei- ten die minder duurzaam zijn.


Ook wordt de scheepvaart veiliger door de in- zet van digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.


Archieffoto


SERVICE MOTOREN - HERMOTORISERINGEN. LEVERING MOTOREN - LEVERING ONDERDELEN


WEEK 38-39 16.09.2020 I NUMMER 946

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68