search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VOORWOORD


Op 29 en 30 september staat Messe Kalkar weer in het teken van de Europese vakbeurs Shipping-Technics-Logistics. Dit jaar, waarin we de beurs voor de zevende keer organiseren, ziet de wereld er wel anders uit dan we dachten toen we verleden jaar de datum van deze vakbeurs vaststelden.


De coronapandemie houdt ons vanaf maart dit jaar in de greep en dat heeſt ook zijn weerslag op onze beurs. We zijn als bedrijf geslo- ten geweest en komen langzaam weer terug, rekening houdend met de aanpassingen waarbinnen we onze beurzen kunnen orga- niseren. Veel exposanten spraken het vertrouwen uit ook dit jaar weer deel te nemen aan de enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland. Er zijn echter ook exposanten die het dit jaar, ondanks al onze voorzorgsmaatregelen en de geldende wettelijke richtlij- nen, nog niet aandurven dit jaar te exposeren. Uiteraard hopen wij hen volgend jaar weer in goede gezondheid als exposant te mo- gen begroeten. Ook hebben we nieuwe exposanten, zo heten we bijvoorbeeld het Ministerie van Verkeer en Digitale Infrastractuur (BMVI) van harte welkom.


Natuurlijk zal de beurs zoals voor 29 en 30 september gepland staat een andere belevenis geven. Bezoekers en deelnemers zul- len zich aan de richtlijnen moeten houden. Wij zien deze echter niet als beperking in de contacten die we met elkaar zullen heb- ben. Met veel liefde hebben we de beurs weer opgebouwd en onze feestavond Dock en Rock omgebouwd naar ‘DockTober’ voor een ‘Beierische Messe Umtrunk’ inclusief een compleet avondbuffet en grote diversiteit aan drankjes. Met inzet van de Hansehal en hal C voor de stands hebben we de hallen B en A dit jaar ingericht voor netwerkmogelijkheden en de feestavond. In de Hansehal hebben we dit jaar ook de ruimte voor het programma van presentaties.


Door de uitbraak van de coronapandemie en de maatregelen die daar uit voortgekomen zijn, hebben we dit jaar geen Forum en ook de actieve aanwezigheid van de Lernende Euregio moe- ten we helaas missen. We nemen hierin het zekere voor het on- zekere om voor alle activiteiten een veilige omgeving te bieden. Beide evenementen laten we in 2021 graag weer terugkomen op een beurs zoals we die de afgelopen zes jaar met elkaar hebben weten op te bouwen.


Voor u ligt het beursmagazine Shipping-Technics-Logistics Kal- kar, gerealiseerd door de Scheepvaartkrant, de officiële me- diapartner van deze beurs. In dit magazine krijgt u alvast een indruk van de beurs. Het magazine biedt u een compleet over- zicht van alle exposanten, het programma en de maatregelen die we hebben genomen u een, voor het virus, zo veilig mogelij- ke omgeving te bieden. Hiermee is dit magazine tevens een gids voor uw bezoek en een naslagwerk na afloop.


Voor alle duidelijkheid voor u de beursdagen en tijden nog even bij elkaar: • Dinsdag 29 september 11.00 uur tot 19.00 uur


• Woensdag 30 september 11.00 uur tot 17.00 uur


Wij wensen u veel plezier op de beurs en ontmoeten u graag op één van de beursdagen.


Tot dan, Uw beursorganisator namens Messe Kalkar Leon Westerhof


Foto: Soichiro Mihara - Flickr


Beursmagazine Shipping-Technics-Logistics-Kalkar Krant 946 - 16 september 2020


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68