search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


SCHEEPVAART I Agenda


Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen. Blijf thuis bij klachten, vermijd drukte en houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.


SEPTEMBER Datum


Wekelijks Wekelijks


Elke zondag - 19 sep


- 25 sep - 25 sep


- 26 sep - 29 sep


- 29 en 30 sep - 30 sep-2 okt


OKTOBER Datum


Wekelijks Wekelijks - 1 okt - 1 okt - 1 okt


- 15 okt - 16-18 okt


- 27 en 28 okt - 28 okt - 29 okt - 30 okt - 31 okt - 31 okt


Evenement Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum Museumfilm koopvaardij


Najaarsvergadering ASV Schipperscafé Museumwerf Schippersver. Sterreschans


Motoren-draaimiddag 38ste Havencongres


Vakbeurs STL Woman Challenge Days Evenement Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum 14de Scheldeconferentie 100 jaar Apostolatus Maris Businessclub De Buurman Sociëteit De Wandelgang Belgian Boat Show Float Navingo Career Event


11de Rotterdam Energy Port Havencongres North Sea Port Schipperscafé Museumwerf Motoren-draaimiddag ALV ver. De Binnenvaart


Plaats


Dordrecht Maasbracht IJmuiden


Zwijndrecht Vreeswijk


Doornenburg IJmuiden


Rotterdam Kalkar


Oldebroek Plaats


Dordrecht Maasbracht Antwerpen Antwerpen Giessen


Heerjansdam Nieuwpoort (B) Amsterdam Rotterdam Terneuzen Vreeswijk IJmuiden Rotterdam


Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda. AMVV I Agenda


GRONINGEN - WITTE ZWAAN Wekelijkse activiteiten: Maandag 14.00 uur Volksdansen onder lei- ding van mvr. Girbes.


Dinsdag 19.30 uur Sjoelen en kaarten. Woensdag 13.30 uur Sjoelen en kaarten. 19.30 uur tot 21.00 uur Franse les. Hiervoor moet men zich wel aanmelden. Donderdag 19.30 uur Repetitie zangkoor. Vrijdag 19.30 uur Cursus stijldansen (niet elke vrijdag) onder leiding van mvr. Girbes.


Bijzondere activiteiten Op woensdagavond: Crosswind NTC met diverse cursussen, waar- onder Vaarbewijzen 1 en 2.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Krul, telefoon 0566 689 520 of met de Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z., tegenover Praxis, Groningen. Telefoon 050 311 64 77.


Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61. E: amvv@quicknet.nl


STEUNPUNT BINNENVAART Wie vragen of problemen heeſt op sociaal- maatschappelijk of financieel gebied kan bellen met Steunpunt Binnenvaart. T: 06 23 304 322 E: info@steunpuntbinnenvaart.nl I : www.steunpuntbinnenvaart.nl


Aanvullende informatie elke do en za van 10.00 tot 16.00 uur elke wo, za en zo van 14.00 - 17.00 uur - onder voorbehoud


Zee- en havenmuseum ‘Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog’, aanvang 15.30 uur


Develpaviljoen, Parklaan 1 - vanaf 13.30 uur openbaar toegankelijk Theehuys, 15.00 - 18.00 uur


eerste praatavond na zomerstop in Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3 - 19.30 uur


Zee- en havenmuseum De Visserijschool, 13.00 - 17.00 uur


LantarenVenster, 11.00 - 16.30 uur – Thema: De haven in het post-coronatijdperk


Duitse binnenvaartbeurs mmv modelbouwgroep Devel Buitencentrum Sparrenhuis, www.binnenvaartpastoraat.nl


Aanvullende informatie


elke do en za van 10.00 tot 16.00 uur elke wo, za en zo van 14.00 - 17.00 uur Martinushoeve Zandvliet, 13.30 - 17.00 uur Jubileumviering met receptie, Noorderlaan 100


Het Brabantse Land, 17.00 uur - zie www.businessclubdebuurman.nl Waal Restaurant, Molenweg 37, 17.00 uur Jachthaven en omgeving, hele dagen RAI-complex, van 10.00 - 17.00 uur


Theater Zuidplein, 13.30 - 15.30 uur, www.rotterdamenergyport.nl Scheldetheater en online, 11.00 - 15.00 uur. Thema: Haven in transitie Theehuys, 15.00 - 18.00 uur


Zee- en havenmuseum De Visserijschool, 13.00 - 17.00 uur STC, Lloydstraat 300, 13.00 uur


Ma 10.30 uur Do


15.30 uur KSCC I Agenda


KSCC NIJMEGEN Vaste activiteiten: Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak. Zo


11.00 uur


Eucharistieviering aan boord kerkschip (ook te volgen via livestream op www.kscc.nl). Bij te wonen volgens het coronapro- tocol. De werfbeurt is uitgesteld tot 12 oktober. In dat geval vervallen de kerkdiensten op 18 en 25 oktober. Stafvergadering


Verzorgen Christoffelnieuws (oneven weken)


Geen extra activiteiten


KSCC HET ZUIDEN RAAMSDONKSVEER Vaste activiteiten: Zo


10.30 uur


Elke zondag: Heilige Mis of Woord- en Communiedienst in schipperscentrum, Reenweg 1. Na de dienst is er een bestuurslid aanwezig.


Geen extra activiteiten


Kaarten en koffiedrinken op de woensdagen afgelast in verband met de coronamaatregelen.


KSCC ROTTERDAM Vooralsnog geen eucharistievieringen in Huize Anto- nius in verband met coronamaatregelen.


Helpdesk KSCC I Het KSCC en het RK Schip- perspastoraat zetten zich in voor schippers- gezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot.


De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn dag en nacht bereikbaar. T: +31 (0)24 377 75 75 M: +31 (0)655 35 66 66 I: www.kscc.nl


Drie gastsprekers tijdens najaarsvergadering ASV


ZWIJNDRECHT De agenda voor de najaars- vergadering van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) van komende zaterdag 19 september vermeldt wel drie gastspre- kers. Dat betreſt het CDA-Tweede Kamerlid Wytske Postma - fractiewoordvoerder bin- nenvaartzaken; NPRC-directeur Femke Brenninkmeijer en de Amsterdamse haven- meester Milenbe Mateyo.


Vier dagen inspiratie voor


stukgoedprofessionals ANTWERPEN AntwerpXL en de Project Cargo Summit bieden van 21 tot en met 24 sep- tember een vierdaags, digitaal festival voor stukgoedprofessionals.


Op 21 en 22 september zijn er online ron- detafelgesprekken, netwerkgroepen en ge- hoste meetings. Het gaat daarbij onder meer over hernieuwbare energie – uitdagingen in een groeiende sector, leveren van klantge- richte logistiek, achterlandverbindingen – vrachtstromen en intermodale verbindingen, Incoterms 2020, contracten en douane, en cyberveiligheid.


Het festival pakt ook uit met NextGen- werkgroepen en innovatie- en start-uppre- sentaties van PortXL.


Op 23 en 24 september gaat de Project Cargo Summit verder met een reeks gehoste panel- discussies en keynotepresentaties, allemaal live en online gestreamd.


Als u de e-paper leest, kunt u hier meer informatie over het breakbulkfestival terugvinden.


Wytske de Pater-Postma. Foto CDA


Museumschip René Siegfried naar Miniworld in Rotterdam


ROTTERDAM De Rotterdamse binnenvaart- advocaat Marius van Dam verzorgt woens- dagmiddag 30 september de feestelijke ont- hulling van museumschip René Siegfried in het klein en varend op het water van de nagebouwde havenstad van Miniworld Rotterdam.


Behalve het duwbootmodel (op een schaal van 1:100) gaat het om drie verschillende


duwbakken en vier miniatuur Lash-bakken – ook wel drijvende containers genoemd. Alle scheepsmodellen zijn nagebouwd door Harrie Tullemans uit Weert, in opdracht van vereniging De Binnenvaart. Deze club exploi- teert het Binnenvaartmuseum op het Wantij in Dordrecht. De museumcollectie is voor een groot deel ondergebracht aan boord van de echte René Siegfried. Miniworld Rotterdam is te vinden aan de Weena 745.


De ledenvergadering van de laatste onafhan- kelijke schippersbond is verplaatst naar het Develpaviljoen in Zwijndrecht, in verband met het grotere ruimtebeslag om te kunnen blij- ven voldoen aan de coronarichtlijnen. Het openbaar gedeelte begint deze middag om 13.30 uur.


Tweede Kamerlid Postma zal nader ingaan op de huidige gang van zaken rond de situatie van particuliere schippers in de binnenvaart. NPRC-directeur Brenninkmeijer komt vertel- len over de recente fusie van haar scheep- vaartcoöperatie met bevrachter Aqua Navis; een ontwikkeling die voor veel onrust onder de zelfstandige schippers heeſt gezorgd.


Rattengif De nieuwe havenmeester van Amsterdam Milembe Mateyo komt zich voorstellen en be- spreekt de nieuwe concept-havenverorde- ning. Dit in verband met het laden uit zeesche- pen door de binnenvaart, waarbij de lading met gifstoffen kan zijn behandeld. Eind vo- rig jaar ging het in Amsterdam gruwelijk mis, toen de opvarenden van ms Fox buiten hun medeweten rattengif in hun lading veevoer meekregen. Mateyo stelt ook het ligplaatsen- beleid aan de orde.


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68