search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FKH Batterijen: Bij ons staat de klant op 1


Batterijen zijn er om energie te geven. Daarom levert FKH Batterijen BV veilige kwaliteit aan particulieren en rederijen voor alle toepassingen.


Frits Hardeman vertegenwoordigt met zijn medewerkers FKH Batterijen BV. FKH adviseert over en verkoopt start- en trac- tieaccu’s, omvormers, laders en verdeel- systemen. Vanuit de vestiging in Nijmegen wordt er door geheel Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk geleverd. De service is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar.


Slechts één telefoontje naar 024-3738875 en u wordt direct geholpen. Binnen de kort- ste keren staat er een van de FKH werkbus- sen voor uw schip met uitgebreide appara- tuur en uitrusting aan boord, om het schip voeding te geven.


De storing wordt geanalyseerd, indien nodig is er ruilapparatuur bij de hand. On- danks geavanceerd uitgevoerde schepen draait er zonder spanning niets aan boord. Stroom is de bron. FKH zorgt voor plaat- sing, het aansluiten van de batterijen en beproeſt de installatie op deugdelijkheid en u bent snel weer op weg.


FKH Batterijen. Persoonlijk advies en klant- gerichte service.


FKH Batterijen BV T: +31 (0)24 3738875 M: +31 (0)620 399660 E: info@fkhbatterijen.nl W: www.fkhbatterijen.nl


Van opleider jonge vakkrachten naar kennisdeling en ontwikkeling bij AT Tecniekopleidingen


AT Techniekopleidingen is de regionale opleider binnen de metaal voor de Achter- hoek en de Liemers voor MBO-opleidingen binnen ‘Metaalbewerking, Verspaning en Mechatronica’. Ook voor alle cursorische activiteiten binnen deze vakgebieden. Al dertig jaar lang leidt AT Techniekoplei- dingen met succes veelal jonge vakkrach- ten vanuit het VMBO op naar een MBO di- ploma. Daarnaast zijn er ook steeds meer om-, her- en bijscholingstrajecten voor medewerkers van regionale bedrijven, alsmede zij-instroomtrajecten.


Door de jaren heen zijn er steeds meer opleidingen en niveaus bijgekomen. Ooit gestart met niveau 2 en een groep niveau 1 (Entrée opleiding), inmiddels actief op MBO niveau 2, 3 en 4 over de vakgebieden Me- chatronica, Verspaning en Metaalbewerking gezamenlijk met onze onderwijspartner Graafschap College. Waarbij het bedrijfsle- ven mede bepalend is voor de inhoud, vorm en uitvoering van het beroepsonderwijs.


De wereld om ons heen verandert razend- snel, automatisering en robotisering wor- den gezien als probaat middel om aan de groeiende vraag naar producten en dien- sten te kunnen voordoen. Wat betekent dit nu voor het bedrijfsleven en het beroeps- onderwijs? Niets doen is geen optie. Doen wij (werkgevers en werknemers) niets, dan zal een deel van de beroepsbevolking zijn


24


of haar functie op termijn niet meer kunnen uitoefenen omdat de kennis en vaardighe- den niet meer toereikend zijn. Een deel van de beroepsbevolking dreigt dan buiten spel te komen staan. Steeds meer ondernemers en ook werknemers zijn zich hier steeds meer bewust van en zien opleiden als een probaat middel om hier wat aan te doen.


Deze regio (Achterhoek – Liemers – Kreis Kleve/Borken) kenmerkt zich door een ex- cellente regionale opleidingsinfrastructuur in de metaaltechniek, waarin AT Technie- kopleidingen samen met haar Duitse part- ner GSI/SLV een centrale rol spelen.


Hoe ziet de toekomst van AT Techniekop- leidingen eruit: • Specialisten uit het bedrijfsleven verzorgen gastcolleges en masterclasses


• Eigentijdse projecten waaronder een sor- teerlijn voorzien van robots, robottafels


• Nieuwe BBL-opleidingen niveau 4 me- chatronica, constructie plaat technoloog


• Lasrobotprogrammeur (internationaal erkend)


• Las(robot)opleidingen volgens NIL • Automatisering en robotisering binnen alle vakgebieden


• Modulair onderwijsaanbod, dagonderwijs ook in delen ook cursorisch te volgen


• Leven Lang Ontwikkelen = de onder- legger voor al onze opleidingen en cursusactiviteiten


AT Techniekopleidingen Varsseveldseweg 12 7061 GA TERBORG T: 0315 – 39 55 60 E: contact@atopleidingen.nl W: www.atopleidingen.nl


Beursmagazine Shipping-Technics-Logistics-Kalkar Krant 946 - 16 september 2020


Onze ambitie is het om het technisch on- derwijs voor iedereen toegankelijk te ma- ken, van scholier tot werkende. Door men- sen bewuster op te leiden en om te scholen voor werk waar vraag naar is. Al dertig jaar lang zijn wij in staat om vrijwel iedereen die succesvol een opleiding heeſt doorlopen toe te leiden naar werk al dan niet in combi- natie met een vervolgopleiding.


Wilt u meer weten over onze technische opleidingen binnen de metaal, bezoek dan onze gezamenlijke stand met GSI/SLV 29 en 30 september 2020 op de “Shipping Tech- nics Logistics”in Kalkar.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68