search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op www.scheepvaartkrant.nl/e-papers en bekijk de e-paper


946 | WEEK 38-39 16 SEPT 2020


Eerste fysieke algemene leden


Ook onze krant handig in uw brievenbus?


NEEM EEN ABONNEMENT VOOR SLECHTS € 38,- PER JAAR Mail uw gegevens naar office@scheepvaartkrant.nl of bel 010 413 77 69


Het Schippersbroodfonds in ‘coronaformatie’ in vergadering bijeen. 6 scheepswerven 4 constructiebedrijven


19 maritieme toeleveranciers 12 maritieme dienstverleners


Werkendam: alles aan boord.


AMSTERDAM Het Nautisch Broodfonds heeſt op zondag 30 augustus 2020 haar eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarbij kwamen de leden voor het eerst in levende lijve in vergadering bijeen aan boord van de Bracksand in Amsterdam. Zelfs de oprichtingsvergadering, halverwege maart, was komen te vervallen door de maatregelen met betrekking tot Covid-19.


JAN DOUWE TIEMERSMA


Door de tegenslagen wat betreſt het samen- komen, maakt het Nautisch Broodfonds, in de wandelgangen aangeduid als Schippers- broodfonds, een soort van vliegende start. Om een Broodfonds mogelijk te maken, dienen er minimaal twintig leden te zijn. Om het over- zichtelijk te houden is het maximum aantal leden vastgesteld op vijſtig. Een half jaar na haar oprichting heeſt het Schippersbrood- fonds al rond de vijfendertig leden. Dat geeſt een redelijke basis aan de jonge coöperatie, maar het streven is er toch op gericht om het maximum aantal leden te halen, dus hebben nog vijſtien zelfstandigen in de nautische sec- tor de mogelijkheid om zich aan te sluiten.


werkendammaritimeindustries.nl


Schippersbroodfonds Een van de agendapunten is dan ook of de leden vast wensen te houden aan het ‘nautische’ in het Schippersbroodfonds. In de afgelopen maanden heeſt het bestuur door middel van stemmingen via de mail een paar van dat soort statutaire zaken (alsnog)


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Vanessa Smits T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog Erik Pennekamp Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Redactie Duitsland Judith Stalpers Wilfried Veldhuijzen


Foto's Jan Douwe Tiemersma


proberen te regelen. Omdat bij stemming op afstand volledige unanimiteit vereist is, was dit niet (helemaal) gelukt. Dus stuurde het bestuur een convocatie aan de leden. Gezien het ambulante leven van schippers werd daarbij tevens de mogelijkheid meegestuurd om bij ontstentenis via de mail een stem uit te brengen. Het bestuur slaagde er met deze werkwijze in het quorum te halen om rechtsgeldige stemmen uit te brengen. Na een levendige discussie blijkt dat de meerderheid toch hecht aan juist de verbondenheid via de nautische sector. Men hoopt daarmee ook het netwerk te versterken, waarbij iemand bij ge- legenheid misschien een ander ook fysiek uit de brand kan helpen. Ieder aanwezig lid zegt daarom toe nog eens in zijn of haar omgeving het bestaan van het Schippersbroodfonds on- der de aandacht te brengen. Verder passeren nog een paar zaken van organisatorische aard de revue, waaronder het bekrachtigen van de aanstelling van de (nieuwe) penningmeester. Omdat niet alle deelnemers uit de regio Am- sterdam afkomstig zijn en de schippers niet allemaal in dezelfde nautische tak werkzaam zijn, wordt de gelegenheid tevens te baat genomen nader met elkaar kennis te maken.


Solidariteit


Omdat de deelnemers samen beslissen over hun Broodfonds, is het belangrijk dat zij elkaar kennen en de bijeenkomsten zoveel mogelijk bezoeken. Wie ziek wordt, komt niet terecht bij een controlerende arts, maar in plaats daarvan zien en kennen de deelnemers


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland: € 38,– België: € 41,– West-Europa: € 84,–


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68