This page contains a Flash digital edition of a book.
de leveranciers zijn, waar de kwetsbaar- heden zitten en bovendien worden die kwetsbaarheden tegenover elkaar uitgezet, zodat je een attack factor creëert. Bij zo’n scan ontdekken we vrijwel altijd devices in het netwerk, waarvan men niet wist dat die aanwezig waren, UPS’en die aan het net- werk hangen, waar niemand iets van weet, printers die aan het netwerk hangen en die zijn uitgerust met een functie om naar huis te bellen als het fout gaat, enzovoorts. Als zo’n systeem een uitgang naar buiten heeft, is dat ook een ingang naar binnen. Na die eerste scan kunnen we alle devices stuk voor stuk listen, met de namen, de IP-adressen, de leveranciers en hun kwets- baarheden. Door te luisteren op het netwerk kunnen we zien welke devices met elkaar communiceren.”


Van Nispen komt met dergelijke scans de meest uiteenlopende zaken tegen: pass- words die niet encrypted zijn, leveranciers die op hun geleverde device vergeten zijn de inbelmogelijkheid uit te zetten, niet- geupdate firewalls en allerlei andere zaken die aandacht behoeven.


“Dat is dus de slecht-nieuws show, om het zo maar te zeggen”, vervolgt Van Nispen. “Maar na het uitvoeren van die scan en het genereren van een rapport, maken we ver-


volgens een mitigation rapport. Dat is een actielijst waarmee je exact kunt zien hoe je attack factor afneemt als je bepaalde maat- regelen neemt. Vaak zijn de maatregelen vrij simpel: een bepaalde update doen, of die ene inbelverbinding alsnog uitschakelen: je totale industriële netwerk wordt er een stuk veiliger door.”


Standaard passwords IIoT heeft zeker wel een meerwaarde, vol- gens Van Nispen, mits je bovenstaande stappen goed hebt uitgevoerd. Maar hoe groot is het percentage in de procesindus- trie waar men dit goed voor elkaar heeft? “Ik durf wel te stellen dat in processen waar een paar draadloze sensoren even vlot wat gegevens naar een centrale hub sturen, dit in de praktijk in de helft van de gevallen een kwetsbaarheid oplevert”, meent Van Nispen.


“In heel veel gevallen zitten de standaard passwords nog gewoon in die devices.”


De veelbesproken USB-stick die ‘op een par- keerplaats wordt gevonden’ blijkt toch maar voor een heel klein deel verantwoordelijk te zijn voor breaches, weet Van Nispen. “Het grootste deel van breaches wordt veroor- zaakt door het corporate netwerk en daarna is het de remote access die voor veel po- tentiële onveiligheid zorgt. Dat zijn dus de zaken waar je enorm alert op moet zijn.”


Webinar


Via deze link kunt u het webinar over ‘de kansen en bedreigingen van het industrial Internet of Things’ terug kijken. www.wonderware-benelux.com/wonderwarewednesdaywebinars Het meest recente webinar met het onderwerp ‘Smart Cities, Smart Infrastructure en Smart Buildings’ staat inmiddels ook online. Aanmelden kan via de website www.wonderware-benelux.com


Wonderware Benelux © Copyright 2017


Wonderware Benelux © Copyright 2017


Dan kunnen we de berg aan data gaan gebruiken voor continue verbeter- processen door deze data van context te voorzien middels Manufacturing Intelligence.


En zorgen we ervoor dat we op z’n minst weten welke cyberbedreigingen op de loer liggen.


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56