This page contains a Flash digital edition of a book.
Het systeem kent diverse bypasses zodat niet perse alle handelingen hoeven te worden doorlopen als dat niet nodig is.


de enige factoren die de chemische sector concurre-rend houden. De zware assets die onder vaak extreme omstandigheden moeten blijven functioneren, profiteren van voorspellende algoritmes die degradatie kunnen voorspellen. De echte revolutie zit echter in heel nieuwe systemen die onder minder extreme condities dezelfde als of zelfs betere producten kunnen maken dan de huidige chemische industrie.


Zo is het mogelijk om in een zogenaamde robot studio virtueel aanpassingen te doen aan een productiecel...


In dat opzicht bieden flowreactoren een kijkje in de toekomst. Bijvoorbeeld de flowreactor die Zuyd Hogeschool samen met onder andere TNO en het Brightlands Materials Center ontwikkelde. In de relatief eenvoudige reactor wordt een vloeistof met een opgeloste materiaalprecursor door een dunne slang geperst en door een elek- trische oven geleid. Door de hoge druk en temperatuur vormt zich een nanomateriaal dat kan worden gebruikt in prestatieverho- gende folies voor zonnepanelen. Pascal Bus- kens, lector Nanostructured Materials van Zuyd Hogeschool: ‘Normale batchreactoren zijn niet alleen inefficiënt wat betreft hun energieverbruik, maar zijn ook nog eens


lastig te sturen. De vorm en grootte van de nanomaterialen die wij produceren met onze flowreactor zijn te beïnvloeden door variaties in druk, zuurgraad en temperatuur, maar dat luistert zeer nauw. Een volgende stap zou dan ook zijn om een automatische feedbackloop te integreren in de reactor die de groei van de nanodeeltjes meet en vervolgens kan bijsturen als dat nodig is. Vergeleken met batchreactoren, zijn de


CP factory


Aan de voorkant van de fabriek staat de configurator, waar de klant zijn eigen telefoon kan samenstellen. De uiteinde- lijke keuzes komen samen in een uniek ordernummer, wat naar de ERP-module van Exact en dan naar de fabriek gaat. De opstelling in de vestiging van Festo in Delft bestaat uit een aantal elementen. Zo haalt een robot eerst de achterkant van de telefoon uit een schap en plaatst deze op een pallet met een eigen unieke RFID-tag. Vervolgens transporteert de pallet de telefoon door de minifabriek. Onderweg krijgt de telefoon een print- plaat met keuze uit twee of drie zekerin- gen en wordt ook nog een van tevoren bepaald aantal boringen verricht. Tussen de bedrijven door worden nog de nodige optische inspecties gehouden om er zeker van te zijn dat de onderdelen op de centimeter nauwkeurig worden ge- plaatst. Als laatste drukt een pneumatisch systeem de achterkant op de telefoon


en is deze klaar voor verzending. Het systeem kent ook diverse bypasses zodat niet perse alle handelingen hoeven te worden doorlopen als dat niet nodig is. Alle elementen en robots staan op aparte modulaire en eenvoudig te verplaatsen systemen, inclusief besturing. Het sys- teem kan daardoor eenvoudig worden aangepast aan de leerdoelen en zo nodig worden uitgebreid. De communicatie van alle procesdata verloopt via één centrale, speciaal voor CP Factory ontwikkelde module: CPS Gate. Volgens Festo hoeven modules en applicaties niet meer apart te worden bedraad en individueel gepro- grammeerd, maar integreert de centrale CPS Gate alle procescontrole-applicaties in één product. Daardoor kan hij eenvou- dig aan de ERP- en MES-software worden gekoppeld, maar bijvoorbeeld ook aan cloud-applicaties. Hierdoor kan de opera- tor elke stap in het proces volgen en zou een klant dat ook kunnen.


productievolumes van dit soort systemen een stuk lager, maar je kunt er wel heel veel naast elkaar zetten om hoogwaardige pro- ducten te produceren. Nu produceren we een materiaal dat de opbrengst van zonne- cellen verhoogt, maar je kunt ook toepas- singen maken voor de medische diagnos- tiek, nanodeeltjes voor energieopslag of op maat gemaakte katalysatoren. Op de schaal van flowreactoren kan je maatwerk leveren zonder dat je grote omstellingen in de machines hoeft te doen. Het aanpassen van de procesparameters op de vraag zou voldoende moeten zijn.’ Uiteraard is voor Zuyd Hogeschool de op- gebouwde kennis net zo belangrijk als het eindresultaat. ‘We leiden de procesopera- tors van de toekomst op, maar ook de in- genieurs. Die laatste groep zal steeds meer interdisciplinair moeten samenwerken om echt grote stappen te maken in de nieuwe procesindustrie. De vierde industriële revo- lutie is niet alleen een technische revolutie, maar vraagt tevens om nieuwe samenwer- kingsvormen en vaardigheden. In dit pro- ject werkten drie onderzoeksgroepen sa- men om de flowreactor, het nanomateriaal en de zonnefolie te ontwerpen. Die keten- samenwerking verkort de doorlooptijd van idee tot gereed product aanzienlijk.’


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56