This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon


vakblad over procesbesturing en -optimalisatie


Process Control verschijnt 7x per jaar (zowel print als digitaal)


Hoofd- en eindredactie Drs. Joeri van der Kloet joeri.vanderkloet@processcontrol.nl www.processcontrol.nl


Medewerkers aan dit nummer David van Baarle Frank Senteur Rob Hommersen Henk Krols Martin van den Hout


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Henk van der Brugge 0184-481041 henk@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg, MSc 0184-481045 henno.ploeg@processcontrol.nl


Vormgeving Jessica Dales, Dock35 Marketing


Druk Senefelder Misset B.V., Doetinchem


Abonnement € 79,- excl. BTW (ontvangst print en digitaal) Buitenland € 109,- excl. BTW Jaargang van 7 achtereenvolgende uitgaven


Disclaimer AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia, (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, (hoofd)redactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever foto’s of (gedeelten van) teksten uit deze uitgave over te nemen. Ook met toestemming van bronvermelding is verplicht.


De titel Process Control is eigendom van Adept BV en wordt in licentie uitgegeven door AcquiMedia. ISSN 1387 - 5825


Sensoren & Instrumentatie: meten van opgelost zuurstof


pc06cover.indd 1 16-10-17 09:34


Nuchtere Nederlanders


Wij Nederlanders zijn vrij goed in het acceptabel laten klinken van domme opmer- kingen en we hebben er zelfs een woord voor: nuchtere Nederlanders. Zo hoor ik nog steeds van mensen dat ze ‘gewoon in de winter op zomerbanden rijden’, omdat ‘mijn vader zijn hele leven op gewone banden reed en nooit een ongeluk maakte’. Of wanneer ik een familielid die altijd klaagt over zijn darmen eens adviseer om een week geen melk te drinken: ‘mijn opa dronk elke dag drie glazen melk en hij werd negentig’. Diezelfde ‘nuchterheid’ kom ik regelmatig tegen als het over verduurzaming ga. Zo hoorde ik een ander familielid laatst zeggen dat hij het elektrisch rijden maar onzin vindt, omdat 95% van de stroom alsnog grijs is. En die accu’s zijn nog vervuilender dan gewone benzine-auto’s, deed weer een ander familielid er nog een schepje bovenop. De NS rijdt inmiddels op 100% groene stroom, dus het kan kennelijk wel. Bovendien is het slechts een kwestie van tijd voor al onze stroom groen is. Ga je tot die tijd zitten wachten op een elektrische auto?


Mensen die zijn opgegroeid in het tijdperk dat energie altijd voorhanden was en CO2 iets was dat je bij scheikunde kreeg, zijn gewend geraakt aan de benzine-auto, de


gasgestookte verwarming, vliegen naar Kreta en elke avond een kiloknaller op je bord. En als je ergens aan gewend raakt, ga je langzaam aan gunsten met rechten verwarren. Dan word je boos als vliegen ineens drie keer duurder wordt, je geliefde zescilinder vervangen moet worden door een e-auto en sprinkhanen in het vleesschap je tartaar- tje verdrijven. Maar het feit dat je decennia lang hebt kunnen profi teren van al deze zaken, wil niet zeggen dat je er recht op hebt.


We moeten in de industrie vooral heel vaak de duurzaamheidsdiscussie met elkaar aangaan. Het voorstel in het regeerakkoord om in 2030 al 18 megaton af te vangen en op te slaan, lijkt me niet realistisch en eerlijk gezegd ook niet handig. Veel slimmer is het om op korte termijn de uitstoot te gaan beperken, zodat je überhaupt niet zoveel CO2


hoeft op te slaan. Kom alleen niet meer aan


met opmerkingen als: ‘we kunnen nou eenmaal niet zonder gas’, of: ‘wil jij dan een windmolen in je tuin?’. Voor dat soort ‘nuchterheid’ is anno 2017 echt geen plaats meer.


Redactioneel


Joeri van der Kloet Hoofdredacteur


redactie@processcontrol.nl jaargang 26 | 2017 | www.processcontrol.nl


Smart Factory houdt industrie concurrerend


Bij de cover Door een bestaande AWZI uit te breiden met een anaërobe voorzuivering, wordt er in het Sloe gebied in Vlissingen op een duurzame manier ingespeeld op het veranderende aanbod aan afvalwater. In deze Process Control meer over water, maar vooral ook over sensoren en instrumentatie.


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56