This page contains a Flash digital edition of a book.
Nog meer vacatures


Vacatures werden in september 2017 meer dan 35% vaker bekeken dan in de zomer- maanden juli en augustus. Ook het aantal gestarte sollicitaties nam in september aan- zienlijk toe met meer dan 25% ten opzichte van de zomer. Dat blijkt uit de najaar cijfers van recruitment platform Monsterboard. nl. Daarnaast nam het aantal bezoekers op de website in september met ongeveer 10% toe. Gedurende het jaar solliciteren Nederlanders in het begin van het jaar en september het meest. Na een periode van vakantie en rust hebben mensen tijd gehad om na te denken over hun werk en carrière. Ze zitten dan vaak vol goede voornemens om een nieuwe baan te gaan zoeken.


Het aantal gestarte sollicitaties in septem- ber nam ook fl ink toe in vergelijking met de periode ervoor. Gian Zandona: “Je ziet in de cijfers terug dat steeds meer kandidaten durven te solliciteren. De economie trekt enorm aan, er zijn meer vacatures en ook de werkzoekenden, zowel de actieve als de passieve kandidaten, beginnen massaal actie te ondernemen. Een mooie ontwikke- ling want er liggen volop kansen op de hui- dige arbeidsmarkt. En een betere toekomst hebben kandidaten zelf in de hand.”


Machevo en Easyfairs intensiveren partnerschap


Machevo-leden gaan nog meer profi teren van de samenwerking tussen Machevo en Easyfairs. Een nieuwe samenwerkings- overeenkomst moet deelname aan buiten- landse beurzen nog aantrekkelijker maken. Dat blijkt uit de overeenkomst die Machevo en Easyfairs woensdag 4 oktober jl. op de beursvloer van Solids en Pumps & Valves in Rotterdam hebben getekend.


Solids en Pumps & Valves zijn twee toon- aangevende beurzen van Easyfairs met edities door heel Europa. Bij deze editie in Rotterdam zaten zoals gebruikelijk veel Machevo-leden onder de deelnemers. Dat maakt duidelijk dat er van samenwerking al volop sprake is. “Samen met Easyfairs bouwen we verder aan de community in de processing industrie”, zegt Machevo-be- stuurslid Robert-Jan Steegman. “Ook zetten we de schouders onder de export sociëteit


en- zeker belangrijk - bieden we Machevo- leden voordeel in de vorm van kortingen en landenpaviljoens op buitenlandse titels van Easyfairs. “Het motto van Easyfairs is ‘serving com- munities’ en dat is precies wat we met deze samenwerking willen bereiken”, zegt Bas van Gent, group event director van Easy- fairs. “Door onze verbintenis met Machevo kunnen we het ledennetwerk helpen in de export. Het belangrijkste voor ons is het faciliteren van ontmoetingen. De service bij deelname aan buitenlandse beurzen past in dit plaatje.”


Noord-Brabant epicentrum industrie


De Randstad wordt steeds minder be- langrijk als we het vanuit een industrieel oogpunt bekijken. Vorig jaar werd 36,3 procent van de Nederlandse industriële toegevoegde waarde in Zuid-Nederland gerealiseerd. Het grootste deel komt voor rekening van Noord-Brabant (27,3%).


De Brabantse industrie is tegelijkertijd sterk aan het verschuiven naar een veel


Advertentie


hoogwaardiger industrie. ASML is daar wellicht het beste voorbeeld van. De R&D budgetten zijn bij bedrijven in Noord- Brabant groter dan elders.


Hoewel de zuidelijke provincies de Randstad al lang gepasseerd zijn op pro- ductiegebied, blijft het westen nog altijd belangrijk als het gaat om de levering van diensten.


NEW! Sneak Preview! De allernieuwste Ultrasoon sensoren van elobau!


Accuraat, robuust, eenvoud en kostenefficient. Niveaumeting was nog nooit zo makkelijk met lengtes van wel 6 meter, of van 30 cm tot meer dan 2 meter met een M18 sensor. Digitaal - Analoog - IO Link - Kunsstof - RVS


www.elobau.com, benelux@elobau.com, +31(0)73-2100399


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56