This page contains a Flash digital edition of a book.
De tweede belangrijke invloedfactor op het opgelost zuurstof gehalte is zoals gezegd de luchtdruk. Daarom moet bij kalibraties dus, naast de temperatuur, ook op druk gecompenseerd worden, omdat de 100% verzadigingswaarde wijzigt. Hiervoor be- staan tabellen waarin de waarden afgelezen kunnen worden. In het algemeen is het zo, dat naarmate de luchtdruk stijgt de hoeveel- heid zuurstof in de lucht afneemt. Zo is het gehalte opgeloste zuurstof bij een tempera- tuur van 20 °C en een luchtdruk van 1.040 HPa 9,3 mg/l, terwijl deze waarde bij dezelf- de temperatuur en een lagere luchtdruk van 960 HPa is gedaald naar 8,6 mg/l. Een behoorlijk verschil dus.


Gaat u meten en kalibreren op een viskwe- kerij, waarbij sprake is van zoutwater bas- sins, dan zal ook rekening gehouden moe- ten worden met het feit dat het zoutgehalte de oplosbaarheid van zuurstof eveneens beïnvloedt. Ook hier zijn uiteraard tabellen voor en ook hier kan het verschil behoorlijk oplopen. Zo kan volkomen zoet water (zout- gehalte 0%) 9,08 mg/l aan zuurstof bevat- ten, terwijl water met 3,5% zout (de gemid- delde waarde van zeewater) nog maar 7,2 mg/l aan opgelost zuurstof kan bevatten. Niet alleen viskwekers, maar ook eigenaren van zoutwater aquaria zullen hier terdege rekening mee moeten houden, want de ene vis heeft meer of minder zuurstofrijk water nodig dan de andere.


Met behulp van een zogeheten ‘nulpuntgel’ kan de sensor eenvoudig gekalibreerd worden.


Onderhoud Amperometrische sensoren zijn opgebouwd uit relatief goed te onderhouden onderde- len, waaronder membraan, elektrolyt en elektroden. Een sensor met een zogeheten semi-permeabel membraan heeft globaal gesproken eens per half jaar onderhoud nodig. Dit in de vorm van het reinigen/op- poetsen van het element en het vervangen van het elektrolyt en membraan. Optische sensoren hebben beduidend minder onder- houd nodig en zijn gemakkelijker in het ge-


bruik. Handig om te weten is tot slot dat voor kalibraties speciale ‘nulpuntgels’ te koop zijn, waarmee het nulpunt van zuurstofsensoren heel eenvoudig gekalibreerd kan worden. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen bij de sensoren zelf. Zo zijn de nieuwste opti- sche sensoren, met als voorbeeld de COS81D, ontwikkeld voor het meten van zuurstof- gehaltes bij fermentatieprocessen. Ze zijn geschikt voor CIP en SIP, waarbij het sensor- element bestand is tegen sterilisatietempera- turen tot maar liefst 121 °C.


Dependency of concentration on salinity


De oplosbaarheid van zuurstof in water is afhankelijk van het zoutgehalte, wat duidelijk is te zien in deze tabel. Zeewater bevat gemiddeld 3,5% zout.


Dit is de nieuwste optische zuurstofsensor in het pro- gramma van Endress+Hauser, de COS81D. De sensor is bestand tegen hoge (sterilisatie)temperaturen en geschikt voor CIP en SIP.


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56