This page contains a Flash digital edition of a book.
Industrial Internet of Things Wonderware Benelux directeur Eric van Nispen over IIoT


IIoT grootste bedreiging voo tenzij je rekening houdt met


Iedereen is bezig met het Industrial Internet of Things (IIoT). Doe je het niet, loop je al snel achter. Tenmin- ste, dat lijkt de consensus te zijn als je met mensen in de branche praat. Maar Eric van Nispen van Wonder- ware Benelux denkt daar iets anders over. “Ik ben van mening dat IIoT weleens de grootste bedreiging van de industrie kan zijn. Ik denk dat als je niet slim omgaat met IIoT, je een bedrijf ten gronde kunt richten.”


Joeri van der Kloet


uitspraak”, geeft Van Nispen toe. “Maar ik wil mijn bewe- ring onderbouwen. Er zijn namelijk vier voorwaarden waaraan je moet voldoen om IIoT wél tot een succes te maken.”


M


1: Situational awareness “De eerste keer dat ik bij de bouw van een fabriek be- trokken was, net nadat ik was afgestudeerd, was het leven een stuk eenvoudiger”, begint Van Nispen. “Een willekeurige motor in die fabriek leverde slechts een paar signalen aan. Als ik die motor aan of uit zette, kreeg ik daarvan een terugmelding, en dat was het zo’n beetje. Tegenwoordig heeft zo’n zelfde motor een veelvoud aan parameters die allemaal gecommuniceerd moeten worden. Een enorme hoop data is dus het gevolg. Een operator krijgt al die data voor z’n neus en ziet door de bomen het bos niet meer. Eén van de oplossingen, en tevens een van de vier voorwaarden om IIoT succesvol te ge- bruiken, is Situational Awareness.”


iljoenen worden er inmiddels uitgegeven aan IIoT en marketeers lijken het soms over niks anders meer te kunnen hebben. “Ik chargeer uiteraard wel een beetje met deze


Het mooiste voorbeeld van Situational Awareness is de auto: eveneens voorzien van talloze sensoren die data genereren. Zou je alle data in ongefilterde variant aan de bestuurder presenteren, ziet die door de bomen het bos niet meer. Ben je in staat om die data op overzichtelijke wijze te presenteren op het moment dat die relevant wordt, heeft de extra data ten opzichte van een auto zonder talloze sensoren, absolute meerwaarde. “In de industrie kun je bijvoorbeeld met spider- diagrammen werken”, licht Van Nispen toe. “Je ziet dan met vier of vijf waardes hoe de parameters zouden moeten zijn met daar tegenaan de real-time data geplot. Een operator ziet dus in één oogopslag waar er afwijkingen zitten en hoe groot die afwijkingen zijn. Veel data kán dus betekenen dat je niet de essen- tie meekrijgt, tenzij je er op een slimme manier mee omgaat. Dat is de eerste voorwaarde.”


Wonderware Benelux © Copyright 2017


Wonderware Benelux © Copyright 2017


Vroeger was alles beter, was alles veel eenvoudiger! Met beperkte informatie stuurde operations de fabriek aan.


6 | nummer 6 | 2017


Door de jaren heen krijgt operations met steeds meer data- bronnen te maken die allen noodzakelijk zijn om het proces onder controle te houden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56