This page contains a Flash digital edition of a book.
Failsafe Benno Brinkers en Jeff rey Boers van Festo spreken samen over het inzetten van failsafe remote I/O ventieleilanden via PROFIBUS/ PROFINET voor pneumatische aandrijvingen. “Een belangrijke trend en wens van minder bekabeling op de werkvloer zien we ook steeds vaker terug in de productie omgeving met failsafe oplossingen”, vertelt Brinkers. “Door effi ciënt gebruik te maken van veldbus kan men compacter, sneller bouwen en is meer diagnose-informatie beschikbaar. De beste keuze hangt af van de veiligheidsfunc- ties, de machine-opbouw, de besturing, de voorkeur en kennis van de engineers. Wij gaan enkele principes kort behandelen en bespreken de eventuele consequenties. Mid- dels een demo laten we zien hoe je een 3rd party remote I/O ventieleiland met safety- ingangen en -uitgangen kunt koppelen aan een Siemens besturing via PROFINET.”


Meer informatie: www.profi bus.nl


Profi bustechniek in de Bitburger Brouwerij – Vollautomatisch en volgens de regels van de brouwkunst


Bij de Bitburger Brouwerij heeft men al begin negentiger jaren de keuze gemaakt voor de Profi bustechniek. Naast Profi bus DP gebruikt men ook Profi bus PA (1996 wereldwijd de eerste toepas- sing van deze technologie) en inmiddels wordt ook Profi Net toegepast. Bij het brouwproces moet veel data van het proces worden ingelezen, worden ver- werkt en uiteindelijk gebruikt worden om het proces te sturen. Profi bus/ Profi Net Technologie staat garant voor een betrouwbare data-transfer en biedt diagnose-informatie, die uiteindelijk de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het proces op basis van onderhoud vereenvoudigen. Met behulp van remote I/O worden de signalen dicht bij het proces ingelezen en aan het automatiseringssysteem doorgegeven. De omgevingscondities in een brouwerij stellen bijzondere eisen aan de remote I/O vanwege hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Ook het proces zelf stelt hoge eisen aan de remote I/O op het gebied van diagnostiek en onderhoud- baarheid. De U-remote van Weidmüller heeft de verschillende testen uitstekend doorstaan en derhalve is men bij de Bitburger Brouwerij zeer tevreden en heeft men alle vertrouwen in de sta- biliteit van de remote I/O en daarmee de continuïteit van het brouwproces onder de meest strikte voorwaarden van het zogenaamde “Reinheitsgebot”.


Meer informatie: http://www.weidmuller.nl/


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56