This page contains a Flash digital edition of a book.
Aanbevelingen voor aarding en afscherming van Profi bus en Profi net installaties


Onder deze titel zal eind dit jaar de PI organisatie een richtlijn uitgeven voor het verbeteren van PROFIBUS en PROFINET installaties. Tijdens de PROFIdag 2017 zullen Prokorment en haar partner Indu-Sol om 14.00 uur in het kader van Best Practice een voorbeschouwing geven uit de nieuwe PI publicatie over EMC, aarding en afscherming in PROFIBUS en PROFINET installaties. De noodzaak om deze aanbevelingen te publi- ceren is dat regelmatig storingen in bestaande installaties ontstaan terwijl deze toch voldoen aan de installatierichtlijnen voor PROFIBUS en PROFINET. De oorzaak van deze storingen noemen we gemakshalve EMC omdat de bron ligt bij ongewenste en onver- wachte stromen over de afscherming van de PROFIBUS en PROFINET bekabeling.


Kunnen we met de juiste aarding en potentiaalvereff ening weer controle krijgen over onze installaties?


Workshop Tijdens separate workshop van Prokorment en Indu-Sol kunt u ervaring opdoen in het confectioneren van profi bus en profi netbekabeling en maakt u kennis met onze nieuwe Profi bustester PBQ-one en de nieuwe Profi netswitch PROmesh P9.


Meer informatie: https://www.prokorment.nl/profi dag2017


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56