This page contains a Flash digital edition of a book.
Exhibtion Manager Marieke Leenhouts


De Industrial User Experience bestaat uit een aantal sessies die in een theaterruimte op de beursvloer worden georganiseerd. “We heb- ben de sessies ingedeeld in vier doelgroe- pen”, legt Leenhouts uit. “Die onderverdeling is gebaseerd op de verschillende subsecto- ren binnen de industrie. We hebben sessies voor de olie en gas sector, de voedingsmid- delen en dranken sector, de chemie en voor de farmacie. De sprekers tijdens deze sessies zijn zelf werkzaam in de sector. Het is dus echt een experience: voor en door de eind- gebruikers.”


Voorinschrijven voor deze sessies is niet noodzakelijk, maar wel verstandig. “De ani- mo is groot en mensen die zich voorinschrij- ven zijn van een plaats verzekerd”, vult Leen-


houts aan. Zie voor een kort overzicht van een deel van de inhoud het kader.


Smart Water Networks programma Ook interessant voor mensen die werkzaam zijn in de procesindustrie is het zogenaam- de Smart Water Networks Programma. Tijdens de seminar sessie op woensdag 1 november wordt er op het Smart Water Networks paviljoen aandacht besteed aan de invloed van smart systems op de water- sector. “Denk aan hoe big data tot predictive


maintenance kan leiden in deze sector”, legt Leenhouts uit. “SWAN Forum biedt op dit paviljoen een fraaie hotspot op de beschik- bare kennis en op de AquaStage hebben we een gratis toegankelijk seminar over deze ontwikkelingen.’


Het voert uiteraard te ver om het complete programma van Aquartech in een artikel sa- men te vatten. Kijk op www.aquatechtrade. com voor het complete en meest actuele programma.


Industrial User Experience: een greep uit het aanbod


AWZI in het Midden-Oosten Nijhuis Industries levert binnenkort een turnkey afvalwaterzuive- ringsinstallatie op voor een industriële zone in het Midden-Oos- ten. De capaciteit van de AWZI is 60.000m3


per dag en zal in twee


fases worden opgeleverd. De AWZI heeft diverse technologieën in huis, maar de nieuwe AWZI is vooral ontworpen om zelfvoor- zienend te zijn op het gebied van energie door zoveel mogelijk biogas uit het effluent te winnen.


Dow in Tarragona In het petrochemische complex van Dow in Tarragona in Spanje is een geavanceerde afvalwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. Een van de gebruikte technieken is het door Dow zelf ontwikkelde FILMTEC omgekeerde osmose. In dit project wordt stedelijk afval- water gezuiverd om uiteindelijk gebruikt te kunnen worden voor de lokale industrie. Door deze AWZI besparen Dow en de andere bedrijven op het complex, jaarlijks zo’n 5,5 miljoen kuub water. De- tails van het project komen uitgebreid aan bod in de presentatie.


Zero water, het kan en zo moet het Deze presentatie gaat over 2 casussen waarbij ‘zero water’ is ge- realiseerd. Het volledige effluent wordt bij deze projecten herge- bruikt. De eerste casus betreft een melkpoeder plant van Nestlé in Mexico en de tweede plant staat in Zuid-Afrika, waarbij het effluent volledig wordt hergebruikt en maximale energie uit het water wordt gehaald.


Medicijnresten in het milieu. Dit kan er aan gedaan worden De verspreiding van farmaceutische stoffen in het milieu begint steeds dreigender vormen aan te nemen. Vooral antibiotica in het milieu zorgen nu al voor vaak hardnekkige resistenties. Geschat wordt dat zo’n 700.000 mensen jaarlijks overlijden aan ziektes die voorheen prima behandelbaar waren met antibiotica. De versprei- ding van antibiotica moet dus worden teruggedrongen en een van de uitdagingen is om die stoffen uit het afvalwater te halen. Onder andere DSM Sinochem en SIWI delen hun ervaringen.


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56