This page contains a Flash digital edition of a book.
Inhoud


Vier maatregelen om IIoT tot succes te maken


6


Iedereen is bezig met Industrial Internet of Things (IIoT). Doe je het niet, loop je al snel achter. Tenminste, dat lijkt de consensus te zijn als je met mensen in de branche praat. Maar Eric van Nispen van Wonderware denkt daar iets anders over. “Ik ben van mening dat IIoT weleens de grootste bedreiging van de industrie kan zijn. Ik denk dat als je niet slim omgaat met IIoT je een bedrijf ten gronde kunt richten.”


Smart factory houdt Nederlandse industrie concurrerend


Amperometrisch en optisch meten van opgelost zuurstof


42


Zowel in de procestechniek als in riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties worden naast het meten van fysische grootheden als druk, temperatuur en flow ook analyse- metingen uitgevoerd. Hierbij worden meet- waarden met behulp van formules (soft- ware) verwerkt tot waardes die bijvoorbeeld de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid, of de concentratie van het in een vloeistof op- geloste (of in gas aanwezige) zuurstof (O2


) 12


De vierde industriële revolutie is al lang gaande, maar nog niet altijd even tastbaar. Om de industrie te inspireren en toekom- stige werknemers te trainen toont een aantal smart factory-aanjagers een kijkje in de nabije toekomst waar big data, smart sensors en zero loss standaard worden.


weergeven. In dit technische artikel be- handelen we de methodes waarmee de hoeveelheid opgelost zuurstof kan worden bepaald.


Process Control Digitaal Workshop hacken 34


Je kunt je medewerkers per interne mail laten weten dat cybersecurity een serieuze issue is, je kunt ze naar een seminar sturen waar ze van anderen horen hoe belangrijk cybersecurity is, óf je laat ze zelf onder be- geleiding een systeem hacken en ervaren dat cybersecurity echt heel erg serieus genomen dient te worden.


In het magazine komt u de volgende symbolen tegen, deze geven aan dat er verrijkingen zijn aangebracht in de digi- tale versie van het vakblad.


: weblink met meer informatie over aanbieder of product


: extra achtergrondinformatie bij artikel


: video of audio Meer informatie www.processcontrol.nl


En verder: Column Henk Krols


Kalibreren? Hoe en waarom PROFIdag 2017


Column Rob Hommerson Aquatech Amsterdam 2017 PEFTEC Antwerpen 2017 Nieuws


10 17 20 24 26 29


31, 46


Afvalwater duurzaam zuiveren 38 Column Martin van den Hout 41


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56