This page contains a Flash digital edition of a book.
r industrie, deze vier zaken


2: van HMI naar OMI Dezelfde operator waar we het al eerder over hadden, heeft te maken met een SCADA systeem, een camerasysteem, een systeem wat informatie weergeeft met be- trekking tot de planning en scheduling, en- zovoorts. Van Nispen: “In plaats van die stort- vloed aan data uit de afzonderlijke bronnen per systeem afzonderlijk te presenteren, kun je die data ook heel handig gecombineerd uit de verschillende systemen weergeven. Dat betekent dus dat data uit SCADA, het camerasysteem en de andere systemen worden weergegeven wanneer dat relevant is voor een specifieke situatie. Operations Management Interface noemen we dat.”


3: Van Business Intelligence naar Manufacturing Intelligence


Hoewel een mens op zich nog redelijk in staat is om met momentane waarden te werken, wordt dat een stuk lastiger op het moment dat we te maken krijgen met waar-


des door de tijd heen. Van Nispen: “We heb- ben een heel aardig voorbeeld uitgewerkt waarbij we uit verschillende bronnen data hebben samengevoegd. Die data hebben we in een Manufacturing Intelligence laag gezet. In die laag kunnen we door de tijd heen gaan ‘slicen’ en ‘dicen’. We kijken dan dus naar een overzicht, waarin we verschil- lende variabelen tegenover elkaar afzetten. We kunnen dan zien dat een bepaald deel van die data buiten de specs valt. Je selec- teert vervolgens die specifieke data en dan kun je heel goed zien welke batches dit be- treft, wanneer die zijn geproduceerd, enzo- voorts. Je kunt dus heel specifiek zeggen: toen is er iets misgegaan.”


Business Intelligence omgevingen kunnen over het algemeen slecht overweg met tijd- gebaseerde data. Van Nispen: “Pak uit een willekeurige Historian de temperatuur van een bepaalde vloeistof die ik elke minuut log. Je hebt dan een tagnaam, een meet- waarde, een datum en een tijd. Er zit geen index in en dat is erg lastig voor een Busi- ness Intelligence omgeving. Wil je daar slim mee omgaan, zul je moeten gaan time slicen, zoals ik zojuist al aangaf. Die techniek bepaalt eigenlijk het verschil tussen een regulier Business Intelligence model en een Manufacturing Intelligence model. Het klinkt simpel, maar het verschil is groot. Met Manufacturing Intelligence verhelp je het


Veel data kán dus betekenen dat je niet de essentie meekrijgt, tenzij je er op een slimme manier mee omgaat...


Wonderware Benelux © Copyright 2017


Wonderware Benelux © Copyright 2017


Totdat operations wordt overspoeld door een stortvloed aan data, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet.


Daarnaast neemt door al die verschillende bronnen van data het gevaar voor cyber terrorisme toe.


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56