This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuws Geslaagde Retrofit met MVK Metall


De elektromonteurs van Alfred Ritter GmbH maken van de verplaatsing van een installatie gebruik om deze meteen ook ingrijpend te vernieuwen op elektrotechnisch gebied. Een populair artikel in het vaste assortiment van de onderne- ming is de reep met echte Ja- maicaanse rum. De installatie waarmee dit knapperige choco- ladeblok wordt geproduceerd, werd onderworpen aan een zogenoemde Retrofit. De com- municatie verloopt vanaf nu via veldbusmodules van Murr- elektronik.


De installatie voor de productie van de chocoladerepen is ver- deeld over drie verdiepingen. De processen zijn uitermate nauwkeurig op elkaar afge- stemd, waarbij elk radertje pre- cies in het andere grijpt. Eerst worden de ingrediënten met elkaar vermengd tot een basis- massa. Vervolgens worden de stukjes wafel en de Californische


rozijnen toegevoegd, nadat deze eerst ruim twintig uur in een bad van echte Jamaicaanse rum hebben geweekt. Tijdens de volgende stap worden van deze smakelijke substantie re- pen gevormd. Die worden over- goten met heerlijke melkchoco- lade, waarna ze - helemaal aan het eind van het proces - in het opvallende blauwe ‘papiertje’ worden verpakt.


Terwijl de talrijke sensoren en actoren van de afzonderlijke installatiecomponenten in de oude situatie nog via éénade- rige bekabeling allemaal in de schakelkast werden aangeslo- ten, is nu deze uitgebreide in- stallatie omgezet naar veldbus- modules uit de MVK Metall serie van Murrelektronik. Deze mo- dules bestaan uit een verzinkte metalen behuizing die volledig is dichtgegoten en daardoor bijzonder goed geschikt is voor toepassingen in zwaar industri- ele omgevingen.


Weet u wat Industry 4.0 voor uw processen betekent?


Recente ontwikkelingen rond Industry 4.0 en het Internet of Things hebben in diverse industrieën aanzet gegeven tot een grote paradigmaverschuiving. De traditionele productie-hiërarchie met een gecentraliseerd beheer verandert in een gedecentraliseerde organisatie, waarin het eindproduct op onafhankelijke wijze met de productieapparatuur communi- ceert en op actieve wijze het productie- proces aanstuurt.


Gezien de ontwikkeling van de meettech- nologie is digitalisering nu een kernele- ment van innovatie. Veel bedrijven zijn


bijvoorbeeld al overgestapt van analoge signaaloverdracht naar digitale gegeven- suitwisseling. Hierdoor levert een intelli- gent meetsysteem of een sensor veel meer dan alleen nauwkeurige meetwaar- den. Er wordt gekwalificeerde realtime statusinformatie over het productieproces geleverd, inclusief de status van de appa- ratuur of het product.


De apparatuur levert ook informatie ge- richt op preventief onderhoud, voordat er problemen ontstaan. Dit is een enorm voordeel voor het bedrijfsmanagement om de continue productie te bevorderen,


downtime te voorkomen en reparaties op het juiste moment in te plannen zodat de processen zo min mogelijk verstoord worden. Dergelijke meettechnologie kan ook eenvoudig in datanetwerken en controlesystemen worden geïntegreerd, zodat zowel de eerste installatie als een eventuele vervanging snel en eenvoudig verlopen.


METTLER TOLEDO biedt diverse meettech- nologieën die naadloos deel uit kunnen maken van intelligente fabriekssystemen of deze mogelijkheid bieden voor de toe- komst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het assortiment nauwkeurige sensoren voor automatisering die in machines of pro- ductielijnen ingebouwd kunnen worden voor productie en verpakking.


Download gratis de brochure ´Sensoren voor Procesautomatiseringen´ en ontdek hoe u vooruitstrevende processen kunt ontwikkelen. Kijk op www.mt.com.


De veldbusmodules worden in de directe omgeving van het productieproces geïnstalleerd, en van daaruit worden de sen- soren en actoren aangesloten via zo kort mogelijke voorge- confectioneerde verbindingska- bels. Als een kabel moet worden vervangen, dan kan dat heel snel. Bij de veldbusmodule MVK Metall worden alle kanalen af- zonderlijk op mogelijke fouten


als overbelasting, sensorkort- sluiting of kabelbreuk bewaakt. Wanneer zich een storing voor- doet, dan wordt deze door een oplichtende LED bij de desbe- treffende M12 connectorplaats zelf getoond. Bovendien wordt er een melding verstuurd aan de besturing.


Bekijk het volledige verhaal op www.processcontrol.nl


32


| nummer 6 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56