This page contains a Flash digital edition of a book.
tenefficiënt zuiveren met


De anaërobe voorzuivering en biogasverwerking


afvalwaterzuivering, kan de uitbreiding van de foodproductie worden gefaciliteerd zonder dat het milieu de prijs betaalt. “We geven invulling aan duurzaamheidsambi- ties van Evides en van onze klanten”, vertelt Gerhardt-Meilink. “We zuiveren het afvalwa- ter doelmatiger en efficiënter en verbreden onze kernactiviteiten op bedrijventerrein Vlissingen, waarbij voor de bedrijven een toekomstbestendige, gebiedsgerichte op- lossing voor hun afvalwaterproblematiek gewaarborgd blijft.” “Dit is een primeur voor Evides”, vervolgt Gerhardt-Meilink. “Dit is onze eerste anaë-


robe waterzuivering. We laten hiermee als Evides zien dat we circulair en duurzaam zuiveren heel serieus nemen.”


Makkelijk afbreekbaar “Anaërobe waterzuivering is een uitstekend alternatief voor aërobe zuivering, waarbij relatief veel energie wordt gebruikt”, beaamt Jansen. “Daar staat tegenover dat anaërobe zuivering niet voor elke afvalstroom zonder meer geschikt is. In deze AWZI werkt het bij- zonder goed, omdat we te maken hebben met hoog geconcentreerde en makkelijk afbreekbare afvalstromen.”


Duurzame oplossing Naast de winst die wordt geboekt door de productie van het biogas zijn er andere voordelen op gebied van duurzaamheid. “Het slib dat overblijft na de anaërobe zuive- ring heeft een bepaalde restwaarde, omdat het weer kan worden ingezet bij andere anaërobe zuiveringen”, weet Jansen. Ook neemt een anaërobe AWZI minder ruimte in beslag dan een aërobe AWZI. “Je hebt minder ruimte nodig, minder materia- len: allemaal aspecten die zich vertalen naar een duurzame oplossing”, legt Gerhardt- Meilink uit.


De anaërobe voorzuivering met afsluiters op de voorgrond


Technisch detail van het leidingwerk van de anaërobe voorzuivering


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56