This page contains a Flash digital edition of a book.
Over Wonderware


Wonderware is een leverancier van industriële software. Het bedrijf heeft vestigingen in diverse landen en vanuit Breda en Antwerpen wordt de Won- derware dienstverlening voor de Benelux aangestuurd. Dertig jaar geleden was Wonderware de eerste leverancier die Windows gebaseerde software voor de industrie maakte. Inmiddels is Wonderware onderdeel van Schnei- der Electric. Met een marktaandeel van ruim 41% op het gebied van SCADA software is Scheider de grootste speler op de markt. Wonderware levert oplossingen van SCADA tot MES.


“Het mooie van Wonderware is dat het een modulair en schaalbaar systeem is”, vertelt Eric van Nispen, directeur Wonderware Benelux. “Als jij als produ- cent met Wonderware technologie wilt beginnen, kan dat heel klein. Voor een paar duizend euro heb je een mens-machine interface, die een proces aanstuurt, data logt, enzovoorts. Groeit je bedrijf door en wil je uitbreiden, is dat eenvoudig. We leveren ook systemen met miljoenen I/O’s, complete tracking & tracing, downtime analyse, SAP-koppelingen, alles wat je nodig hebt. Onze systemen kom je veel tegen in gebouwenautomatisering, de food, chemie, farma, waterschappen, enzovoorts.”


Tamelijk uniek is dat Wonderware niet alleen industriële software levert, maar zich ook bezighoudt met cybersecurity. Van Nispen: “Het werken aan cybersecurity in een industriële omgeving vereist een heel andere werkwijze dan in een reguliere kantooromgeving. IT en OT cybersecurity zijn echt ver- schillend en doe je dat niet goed, loop je het risico dat je een fabriek volledig stillegt, bijvoorbeeld door actief te pollen. In een IT-omgeving zal hooguit je Excel wat trager worden, maar een PLC kan er compleet van in de war raken. We hebben lang gezocht naar een partner die ook goed thuis is in die OT- kant en CyberX is inmiddels al jaren een betrouwbare partner.”


probleem dat mensen slecht in staat zijn om trends te ontdekken in grote hoeveelheden data.”


4: Cybersecurity Hoe meer devices worden verbonden met internet, hoe groter de theoretische kans is dat er op een zeker moment een succesvolle cyberaanval zal plaatsvin- den. Voorbeelden zijn er voldoende en als praktijk- voorbeelden nog niet overtuigend genoeg zijn, is de nieuwe regelgeving met betrekking tot het melden van breaches dat waarschijnlijk wel. Als een bedrijf een breach heeft ontdekt, dient dat gerapporteerd te worden. Doet men dat niet, zijn sancties, die een per- centage van de jaaromzet bedragen, het gevolg. Volgens Van Nispen is het uitermate belangrijk dat bedrijven in de procesindustrie weten waar ze staan. “Wij kunnen binnen een paar uur het complete net- werk van een bedrijf in kaart brengen. In een rapport dat uit zo’n scan volgt, wordt exact weergegeven welke devices er binnen het netwerk actief zijn, wie


Vaak zijn de maatregelen vrij simpel: een bepaalde update doen, of die ene inbelverbinding alsnog uitschakelen


Wonderware Benelux © Copyright 2017


Wonderware Benelux © Copyright 2017


De vloedgolf aan data kunnen we bij operations wegnemen door het toepassen van Situational Awareness.


8 | nummer 6 | 2017


En het implementeren van een Operations Management Interface, waar alle bronnen overzichtelijk en gestructureerd voor operations worden samengebracht.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56