This page contains a Flash digital edition of a book.
meten van opgelost zuurstof


Via een membraan (PTFE diafragma) komt het opgeloste zuurstof in een elektrolytische vloeistof met een zeer hoge pH waarde (pH 11). Deze hoge pH waarde zorgt ervoor dat het gevormde OH- geen invloed heeft op de meting. Tijdens de meting wordt een span- ning op de meetelektrodes gezet van 700 tot 800 mV. Deze noemen we de polarisatie- spanning. Het door het diafragma gediffun- deerde O2


bij de kathode volgens: O2


zorgt vervolgens voor een reactie + 2H2


O + 4e- -> 4 OH


De vier benodigde elektronen worden gele- verd door de reactie bij de anode: 4Ag + 4Br- -> 4 AgBr + 4e-


De stroom die door deze twee reacties ont- staat is recht evenredig met de zuurstofcon- centratie in het water. Door reactie bij de anode wordt het elektrolyt verschraald en vormt zich langzamerhand een AgBr (zilver- bromide) laagje op de zilveren anode. Dit proces wordt bewaakt door de referentie- elektrode en zo nodig wordt de polarisatie- spanning bijgeregeld. Dankzij deze referen- tie-elektrode wordt het benodigde onder- houd sterk geminimaliseerd.


Optische metingen Optische sensoren voor het meten van op- gelost zuurstof kwamen ongeveer 14 jaar geleden op de markt en maken gebruik van fluorescentie. De optische sensoren hebben als voordeel dat er geen zuurstofdoorlatend membraan wordt gebruikt. Hierdoor ver- bruiken ze dus ook geen zuurstof en heeft dit meetprincipe geen continue stroming langs de sensor nodig. Ook vinden er bij de optische meting geen chemische reacties plaats. Bij het optische meetprincipe wordt een lichtstraal uitgezonden met een be- paalde frequentie die wordt opgevangen door de binnenkant van de sensorkap. De zuurstof hecht zich aan de buitenzijde van de sensorkap, waardoor de terugkaatsing van de lichtstraal vanaf de binnenzijde van de sensorkap wordt beïnvloed. Op basis hiervan wordt vervolgens het zuurstofge- halte berekend. Er zijn twee typen optische (fluorescentie) sensoren. De eerste wordt gekenmerkt door het principe: ‘Decay time’, letterlijk vertaald: vervaltijd. De tweede door het principe: ‘Phase shift’, letterlijk vertaald: faseverschuiving.


Amperometric sensor principle


Bij de amperometrische meetmethode is sprake van twee (of drie) polen, respectievelijk een kathode en een anode en (eventueel) een referentie-elektrode. Door een spanning op de polen te zetten, gaat er tussen de polen een stroom lopen, waarvan de waarde verandert als gevolg van de zuurstofmole- culen die via het membraan in de meetcel komen.


Opical sensor principle


Bij het optische meetprincipe wordt een lichtstraal uitgezonden met een bepaalde frequentie die wordt opgevangen door de binnenkant van de sensorkap en wordt teruggekaatst. De zuurstof hecht zich aan de buitenzijde van de sensorkap, waardoor de terugkaatsing van de lichtstraal via de binnenzijde van de sensorkap wordt beïnvloed.


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56