This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuws Siemens breidt Coriolis flowmeter portfolio uit


voor procesoptimalisering applicaties optimaliseren, bij- voorbeeld in batch-, doserings- en afvultoepassingen. Daarmee profiteren gebruikers in tal van branches - van de chemische tot de automobielindustrie - van de hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van 0,1% respectievelijk 0.05% van de massaflow, de nauwkeurige dichtheidsmeting van 0,5 kg/m3


Siemens breidt de toepassings- mogelijkheden van haar digitale Coriolis platform uit: de digitale transmitters Sitrans FCT030 en FCT010 kunnen voortaan ge- combineerd worden met de Sitrans FC MASS2100 en FC300 Coriolis sensoren. Hiermee is de range van Di 1.0 tot DN15 ook volledig gedigitaliseerd. Hiermee kunnen klanten hun low-flow


en de 100 Hz signaalverwerking. Deze zeer hoge update rate zorgt voor een maximale nauw- keurigheid en reproduceerbaar- heid, die bijvoorbeeld vereist is bij het vullen van drankflessen.


Verder is het portfolio uitge- breid met grote diameters, omdat deze veelvuldig worden in de olie- en gasindustrie, de marine- en scheepvaartindus- trie en chemische industrie. De sensor Sitrans FCS400, die al jaren beschikbaar is in de dia- meters DN15 tot en met DN80, is nu ook leverbaar in de diame- ters DN100 en DN150. Hiermee is het FCS400-portfolio voor een breder scala aan toepassingen geschikt: voor OEM-applicaties, procesregelingen in de chemi- sche, farmaceutische industrie, de voedings- en genotmidde- lenindustrie, voor ijkwaardige metingen in de onshore- en


offshore-industrie tot en met verlading op schepen.


Om de flexibiliteit bij de instal- latie te vergroten en het gebruik in de praktijk te vereenvoudi- gen, heeft Siemens daarnaast het transmitteraanbod uitge- breid. De Sitrans FCT030 is nu verkrijgbaar in een wandbe- huizing waarmee configuratie op afstand mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren via de communicatie met Modbus of Profibus DP/PA (profiel 4), het ideale protocol voor processen met een snelle uitwisseling van gegevens. De volledig grafische HMI (Human-Machine-Inter- face), die al was uitgerust met een intuïtieve menustructuur en verschillende voorgepro- grammeerde setups, is nog verder geoptimaliseerd, om het navigeren voor gebruikers te vereenvoudigen.


Wettelijke grenswaarde benzeen verlaagd op 1 oktober


Benzeen is een bijzonder giftige en kan- kerverwekkende aromatische koolwater- stofverbinding die wordt gebruikt in uit- eenlopende industriële processen. De stof wordt op grote schaal geproduceerd in de petrochemie, onder andere als oplosmid- del en weekmaker. Benzeen komt ook voor als restproduct in hoogovens en in aardgascondensaat in aardgasleidingen. Benzeen is een VOC en daarmee te detec- teren met een PID-sensor.


Wettelijke grenswaarde benzeen aangescherpt De wettelijke grenswaarde voor benzeen is in Nederland op 1 oktober 2017 aange- past van 1 ppm (3,25 mg/m3 (0,7 mg/m3


). Dit heeft gevolgen voor veel


draagbare en vaste gasdetectie die tot op heden wordt gebruikt voor dit doel. Veel van de momenteel toegepaste gasmonito- ren hebben een resolutie van 0,1 ppm en zodoende een onvoldoende nauwkeurig- heid om een gasconcentratie van 0,2 ppm te kunnen vaststellen. Sommige van de toestellen hebben zelfs een meetbereik dat start boven de nieuwe grenswaarde. Deze toestellen dienen dan ook te worden vervangen door gasmonitoren met een juist meetbereik en een resolutie van ten- minste 0,01 ppm. Meer informatie over dit onderwerp en passende oplossingen voor draagbare en vaste benzeendetectie, zoals de Ion Science Cub TAC en de Falco, vindt u op https://www.euro-index.nl/gasdetectie of bezoek de stand van EURO-INDEX (stand 5102) bij de beurs Europort in Rotterdam Ahoy op 7 t/m 10 november.


) naar 0,2 ppm


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56