This page contains a Flash digital edition of a book.
ndse industrie concurrerend N


David van Baarle


adat onze oosterburen Indus- trie 4.0 omarmden, volgde Nederland niet veel later met de Smart Industry. Dankzij de


integratie van informatie- en communicatie- technologie en elektrotechniek kunnen machines met elkaar praten. The internet of things is dan ook een van de grote mo- toren die de volgende industriële revolutie aandrijven. Maar ook big data, virtual en augmented reality, systeemintegratie en au- tonome of zelfs coöperatieve robots vormen de pijlers waarop de Smart Factory steunt. Aan de proceskant is de revolutie weliswaar wat minder goed te zien, maar ook daar wordt wel degelijk gekeken naar de toege- voegde waarde van slimme sensoren en het verzamelen en analyseren van grote hoe- veelheden data. Voor zowel de discrete als de procesomgeving geldt in ieder geval dat producten niet alleen serie-geproduceerde maatproducten worden, maar dat de pro- ductie ook zo goed als zonder verliezen verloopt.


Naadloos


Onmiskenbaar is voor deze vierde industrië- le revolutie andere kennis nodig. De auto- matiseringsgraad van de fabrieken is zeer hoog, waardoor een operator zowel techni- sche als ICT-kennis nodig heeft, maar ook moet begrijpen hoe de systemen samen- werken. Om de programmeurs, systeem- ontwerpers en mechatronica-experts van de toekomst ook te laten zien, voelen en beleven hoe zo’n toekomstige fabriek er uit ziet, bouwden Festo en Exact de Cyber Physical Factory (CP Factory). Festo heeft in Duitsland al een aantal van deze fabrieken van de toekomst gebouwd, maar tijdens de Hannover Messe ondertekenden Festo en Exact een samenwerkingsovereenkomst voor een Nederlandse CP Factory. Die is inmiddels gereed. In de vestiging van Festo in Delft staan de verplaatsbare modules opgesteld die ge- zamenlijk een productielijn vormen. Het bedrijf heeft wereldwijd meerdere van dit soort learningcenters staan waar diverse producttrainingen kunnen worden gevolgd. Het product dat automatisch van de band komt rollen is een mobiele telefoon.


Product marketing manager learning systems Wim Kluiters van Festo en senior product marketing manager Auke Hylarides van Exact lichten de samenwerking tussen de bedrijven toe. ‘Festo levert industriële automatiserings- techniek aan machinebouwers’, zegt Kluiters. ‘Onze klanten bouwen dus de machines die straks in de fabriek van de toekomst een plek krijgen. In die fabriek werken niet alleen mechanische systemen samen met elektroni- sche, maar lopen ook kantoorautomatisering en fabrieksautomatisering naadloos in elkaar over. Festo is traditioneel goed in dat laatste deel, terwijl Exact jarenlange ervaring heeft met enterprise resource plannings-systemen (ERP, red.) die de productiviteit van bedrijven optimaliseren. Gekoppeld aan het manufac- turing execution system (MES, red.) of super- visory control and data acquisition (Scada, red.) van de fabriek, zorgen die systemen ervoor dat de klant krijgt wat hij wil, zonder dat er een mens aan te pas komt.’


Want dat blue collar en white collar, ofwel de fabrieks- en kantooromgeving, samenkomen, dat mag wel duidelijk zijn.


Lagelonenlanden Hylarides: ‘De hogere automatiserings- graad van moderne fabrieken maakt het steeds aantrekkelijker om productielijnen terug te halen uit de lagelonenlanden. Loonkosten zijn in dit soort autonome systemen immers niet meer leidend. Door dicht bij de klant te produceren reduceer je transportkosten en -tijd en wordt het mogelijk om ook op kleine schaal op maat gemaakte producten aan te bieden. Dat zie je al bij de grote automobielfabrikan- ten die online tools hebben om de kleur van een auto helemaal op de eigen smaak aan te passen. Op de achtergrond draaien daar intelligente planningssystemen die er niet alleen voor zorgen dat klanten de auto krijgen die ze besteld hebben, maar er tevens voor zorgen dat de klant de juiste factuur krijgt en de voorraden in het maga- zijn toereikend zijn. Ook het midden- en kleinbedrijf ziet mogelijkheden om zijn producten aan te passen aan de smaak


Een robotarm van Mitsubishi plaatst de telefoon op een optische sensor die de printplaat controleert. 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56