This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuws ECN-technologie kan CO2


Het Nederlandse energieonder- zoekscentrum ECN opent de deuren van een testcentrum waar een nieuwe CO2


-afvang-


technologie wordt getest. Deze Sorption-Enhanced Water-Gas Shift (SEWGS)-technologie moet uitstoot van CO2


bij de


productie van staal drastisch gaan verlagen.


In Nederland wordt jaarlijks 5,8 megaton CO2


uitgestoten voor de productie van staal. Wereld- Groei


Het gaat uitstekend met de Nederlandse Industrie, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmana- gers. De inkoopmanagersin- dex klom in september naar een niveau van 60 en dat is sinds april 2000 niet meer voorgekomen. De Nevi zag een forse toe- name op het gebied van nieuwe orders en bovendien groeide de werkgelegenheid sterk mee: die groei is het sterkst sinds februari 2011. Dat laatste is overigens niet bijzonder vreemd met het bekende tekort aan technisch geschoold personeel. Volgens Hoogleraar inkoop- management Arjan van Weele van de TU Eindhoven stegen vooral olie, energie, staal, kunststoffen en voe- dingsmiddelen fors in prijs, met sterk oplopende ver- koopprijzen als gevolg. Die ontwikkeling zou op termijn de groei kunnen afremmen, maar voorlopig zal de vraag naar zowel grondstoffen als personeel toenemen.


“De huidige ontwikkelingen in de industrie zijn voorals- nog positief, maar er zit een keerzijde aan dit verhaal”, legt De Boeck van Rabobank uit. “De begeleidende tekst van


de PMI update schetst vooral een positief beeld door het groeiende aantal orders en de toenemende vraag naar personeel van fabrikanten uit te lichten, terwijl later in het stuk wordt vermeld dat de fabrikanten het nu al niet kunnen bolwerken. Zowel de hoeveelheid onvoltooid werk als de levertijd zijn sterk toegenomen in de maand september. Als producenten dit willen aanvechten, zul- len ze meer mensen moeten aantrekken, naar verwachting tegen hogere loonkosten. Voor branches waar de af- zetprijzen onder druk staan en de inkoopprijzen aan het toenemen zijn, kan dit een bedreiging zijn voor de winst- gevendheid van het bedrijf.”


Volgens De Boeck is het dus verstandig om het enthou- siasme ietwat te temperen. “Het is leuk dat de productie van de industrie zo sterk groeit, maar als de orders blijven liggen of de marges slinken vraag ik me af of fa- brikanten hier echt baat bij hebben.”


Advertentie


smarter focus. brighter tomorrow.


-uitstoot drastisch reduceren


wijd is de ijzer en staalproductie goed voor zo’n zes proces van de totale CO2


uitstoot. Om aan


de Parijs-doelstellingen te kun- nen voldoen moet ofwel de staalproductie sterk worden verminderd, of moet de CO2


-


uitstoot bij een gelijkblijvende productie sterk worden gere- duceerd.


De onderzoekers van ECN zien op korte termijn vooral kansen voor het reduceren van de CO2


-


uitstoot, omdat er op dit moment nog geen andere ma-nier voor staalproductie voor handen is dan gebruik te maken van fos- siele brandstoffen (cokes). Een omschakeling naar een duur- zame staalproductie is daarom om korte termijn niet mogelijk,


zo menen de onderzoekers. Tot


die tijd is het afvangen van CO2 de beste methode om toch de uitstoot te reduceren.


Lees het complete verhaal op www.processcontrol.nl


Beamex kalibratieoplossingen


Druk | Temperatuur | Meetsignalen HART, FOUNDATION Fieldbus en Profi bus


+31 (0)10 292 87 87 info.mechatronica@batenburg.nl www.batenburg-mechatronica.com


48


| nummer 6 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56