This page contains a Flash digital edition of a book.
Meten, regelen & besturen Kalibra over het hoe en waarom van kalibratie Wat is kalibreren?


Veel bedrijven laten hun meetinstrumenten kalibreren, maar weten vaak niet waarom. Het verkrijgen van een sticker of een certificaat ten behoeve van een audit is niet het doel. Je doet het omdat je wil weten of de kritische apparatuur binnen de gestelde specificaties valt. Immers, faalkosten (door afgekeurde producten), opnieuw meten, discussies rond hoeveelheden of productspecificaties, (voedsel) veiligheid, kan je beter voorkomen. Maar hoe pak je dit nu aan? Welke instrumenten wel en welke niet? En hoe vaak moet er eigenlijk gekalibreerd worden?


afwijking (bias) van het meettoestel vastgesteld. Dit kan door te vergelijken met een referentie of met een berekend model. Hierbij wordt een aantal meetwaar- den van het instrument vergeleken met de (inter) nationale standaard. Het vaststellen van de afwijkin- gen kan gebeuren door een directe vergelijking, maar mag ook middels een reeks van vergelijkingen met afgeleide standaarden. Indien er een keten bestaat tussen de kalibratie van uw meetinstrumenten en de (inter)nationale standaard heet de kalibratie herleid- baar naar de (inter)nationale standaard. Een goed voorbeeld van een internationale standaard is de kilogram, die in Parijs wordt bewaard.


K


alibreren is het vergelijken van een sys- teem of apparaat met een standaard om de afwijking vast te stellen. Bij het kalibreren van meettoestellen wordt de


Welke instrumenten moeten er gekalibreerd worden? In feite kan elk meetinstrument gekalibreerd worden mits er een (inter)nationale standaard voor bestaat. Wetgeving en sommige normen kunnen eisen stel- len aan bepaalde meetinstrumenten, waarbij het met behulp van kalibraties aantoonbaar moet wor- den gemaakt dat een instrument voldoet. Wanneer er geen wettelijke of norm-eisen zijn gesteld, dan is het aan de gebruiker zelf om te bepalen of een in- strument gekalibreerd moet worden. Hierbij kunnen een aantal zaken meespelen maar een simpele vraag kan zijn: wanneer het instrument afwijkt, is dit dan een probleem voor de kwaliteit van mijn proces? Als het antwoord hierop ‘ja’ is, dan is het verstandig om het instrument periodiek te kalibreren.


Hoe vaak moet een meetinstrument gekalibreerd worden? Als er is bepaald dat een instrument periodiek geka- libreerd moet worden, dan is meestal de volgende vraag: hoe vaak dit dan moet gebeuren? De periodi- citeit wordt bepaald door de toepassing van het instrument, de frequentie waarmee het instrument wordt gebruikt en de eigenschappen van het instru- ment. Uitgangspunt is een kalibratie-interval van één jaar. Afhankelijk van de hieronder gegeven fac- toren kan het kalibratie-interval groter of juist kleiner gekozen worden.


1) Toepassing van het instrument: Als het instrument in een proces wordt gebruikt waarin de foutenmarge erg klein is en de mogelijk economische schade van een grotere afwijking groot, dan is het verstandig om vaker te kalibreren, met andere woorden het kalibratie-interval te ver- kleinen.


2) Frequentie van gebruik: Wanneer een instrument vaker wordt gebruikt dan is er een grotere kans dat deze zal gaan afwijken in de tijd. Ook in dit geval is het verstandig het kalibratie- interval niet te groot te maken.


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56