search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Uiteraard blijven we de professionele zorg verbe- teren en mag iedereen die het nodig heeft dezelfde kwalitatieve zorg verwachten. Daarin verandert dus niks voor veteranen en voor hen die al in een zorgtraject zitten. De nieuwe huisstijl vind ik verfrissend en verjon- gend, past meer bij deze tijd en bij de vele jonge veteranen die er zijn. Tevens geeft voor mij het nieuwe logo iets van geborgenheid en zorg voor de veteranen weer; het omarmt als het ware de veteraan. Dat past wat mij betreft helemaal bij zorg, erkenning en waardering!’


'Er kan nu beter worden gefocust op positieve gezondheid'


Luitenant-kolonel b.d. KLu


Attie Pot Bestuurslid afdeling Zuid NOV


‘Ik heb in principe een goed gevoel bij het gover- nanceproces, het samengaan van een aantal veteranenorganisaties. Het is heel goed als de organisaties elkaar kunnen versterken en dat er echt één loket komt waar iedereen met alle soorten veteranenvragen terechtkan. Dat moet beter kun- nen dan het nu gaat. Nu wil je nog wel eens van het kastje naar de muur worden gestuurd als je iets wilt weten. In Canada heb je ook één organisatie die verantwoordelijk is voor alle veteranenzaken, heel overzichtelijk. Wat ik ervan heb begrepen is dat het geen bezui- nigingsoperatie is, maar dat het de bedoeling is om te komen tot één efficiënt opererende uitvoe- ringsorganisatie. En dat het geld dat hiermee wordt bespaard, terugvloeit naar de veteranen. Dat is een loffelijk streven waar je alleen maar achter kan staan.’


'Heel overzichtelijk dat er één organisatie komt voor veteranen'


9


Generaal-majoor b.d.


Bert Dedden Algemeen voorzitter BNMO


‘We zijn als BNMO gedurende het hele fusieproces goed door de Basis en de projectorganisatie op de hoogte gehouden. Het samengaan van een aantal veteranenorganisaties heeft geen invloed op de werkzaamheden van de BNMO. Ik ga ervan uit dat de begeleidingsprogramma’s van de BNMO bij de Basis in Doorn gewoon doorgaan. We organiseren zo’n vijftig activiteiten per jaar die gemiddeld drie, vier dagen duren en waaraan zo’n veertig mensen deelnemen. Verder hoop ik dat de samenwerking met het LZV intensiever wordt. De zorg die gewond geraakte geüniformeerden ontvangen vanuit de zorgketen kan op een gegeven moment worden beëindigd. Dan zijn wij er met onze begeleidingsprogramma’s, met lotgenotencontact en al onze andere dienst- verlening. We kunnen onze leden en hun thuisfront desgewenst hun leven lang begeleiden. Ik verwacht dat we onze begeleidingstaken in een hechtere relatie met het LZV kunnen uitvoeren dan nu het geval is. Op dit moment staat het Nederlands Veteranen- instituut ook open voor dienstslachtoffers die geen veteraan zijn, van bijvoorbeeld de politie. Het is onze taak om deze groep te blijven bedienen en in beeld te houden. Wat betreft de veteranen, die zullen als het goed is niet veel merken van de fusie.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88