search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
56


Canon-voorzitter over de val van Srebrenica


‘Fouten kunnen worden gecorrigeerd’


In de nieuwe versie van de Canon van Nederland worden de gebeurtenissen rondom de val van Srebrenica niet accuraat weergegeven. Ook in de media wordt nog altijd een onjuist beeld geschetst. ‘Als er onjuistheden in de tekst staan, houden we ons aanbevolen voor verbeteringen.’


Tekst Rein Bijkerk


In ‘Srebrenica, een verkeerd ge- schreven geschiedenis’ (bijlage bij CP06) staat dat in de media nog altijd het onjuiste beeld opduikt dat de massamoord zich onder de ogen van Dutchbat afspeelde. En ook in de nieu- we versie van de Canon van Nederland worden de gebeurtenissen niet accuraat beschreven. Checkpoint is nu vooral benieuwd naar de reacties op de weergave in de ca- non. Dutchbat-veteraan Anne Mulder,


I


Tweede Kamerlid André Bosman en de voorzitter van de Canon-commissie, de Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy, hebben de CP-bijlage gelezen en reageren. In de canon wordt de Nederlandse geschiedenis verteld in vijftig ‘vensters’, waarvan Srebrenica er één is. De canon is een standaardwerk voor het vak geschiedenis in het basis- en het voortgezet onderwijs.


Dwars Anne Mulder maakte als dienstplichtig soldaat op de compound de val van de enclave Srebrenica mee. Het is een gebeurtenis die nog altijd een rol speelt in zijn leven. ‘Dat is eigenlijk iedere dag in meerdere of mindere mate wel het geval, maar ik denk dat ik er goed mee omga. Het heeft me ook politiek actief gemaakt. Ik werd lid van de VVD, in mijn ogen een van de weinige partijen die toen achter de Dutchbat-militairen stond, en kwam in de Tweede Kamer.’ Sinds kort is Anne Mulder Kamerlid


af en wethouder in Den Haag. ‘Die negatieve en volkomen onjuiste beeldvorming van “de massamoord gebeurde onder de ogen van Dutchbat” zit mij en andere Dutchbatters erg dwars, ook in de Canon-tekst is er door de verwoording toch weer die foute suggestie’, aldus Mulder. ‘De negatieve beeldvorming heeft een enorme impact op de militairen die erbij waren.’ Een voorbeeld van hoe het wél kan, is volgens Anne Mulder de driedelige Srebrenica-documentaire van Coen Verbraak. Die werd afgelopen juli uitgezonden. Zelf is hij er ook in te zien en te horen. ‘De documentaire geeft een reëel beeld van de kansloze missie, de val en de nasleep waarbij Dutchbat en overste Karremans de kop van jut werden. Ik heb er ook veel reacties op gekregen, in de trant van “nu weet ik hoe het echt zat”.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88