search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Interview


45


Op welk resultaat in de afgelopen negen jaar bent u vooral trots? ‘De opening van het Veteranenloket in 2014 was een mijlpaal en een volgende stap in de professionalisering van de zorg voor onze veteranen. Persoonlijk vond ik de bijeenkomst met de Tweede Wereldoorlogveteranen in 2019 een hoogtepunt. Verder hebben we premier Rutte op bezoek gehad, verschillende ministers van Defensie en recent nog koningin Máxima. Daar spreekt het grote belang uit dat zowel het koningshuis als de regering hechten aan wat onze veteranen voor ons land hebben betekend.’


Waren er ook dingen die moeizaam gingen? ‘Het blijft een uitdaging om jonge veteranen te betrekken bij onze activiteiten. Alleen, toen ik zelf dertig was, was ik ook niet zo geïnteresseerd in reünies. Je bent dan vaak volop


‘De enorme betrokkenheid van onze medewerkers is niet veranderd’


bezig met gezin en werk en pas als je ouder bent ga je terugkijken. Ik denk dat we jonge veteranen wel vaker kunnen inzetten als ambassadeur voor de Nederlandse krijgsmacht. Wat dat betreft vind ik ‘Veteraan in de Klas’ een geweldig project en een van de grootste successen van het Veteraneninstituut, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Veteranendag.’


U bent intensief betrokken bij het huidige fusieproces. Hoe kijkt u daar tegenaan? ‘Ik heb nooit gevonden dat er een dergelijk groot probleem lag, waardoor deze fusie noodzakelijk zou zijn. Wel vind ik het een wenselijke ontwikkeling, waar ik graag aan heb meegewerkt. De verschillende partijen versterken elkaar en de afstemming zal beter en gemakkelijker zijn. Ik ontken niet dat er spanningen zijn geweest over de wenselijkheid van de fusie en de inrichting van de nieuwe organisatie. Voor iedereen was – én is – het een spannend traject, maar ik denk dat het uiteindelijk veel nieuwe energie geeft.’


Waar kan het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut verbeteringen in aanbrengen? ‘Het veteranenbeleid vind ik heel geslaagd en in die zin zie ik meer in continuïteit dan in verandering. Blijf het beleid van zorg, erkenning en waardering intensiveren. Wat mij betreft komt er meer aandacht voor het thuisfront. Dat is een groep met enorme verdiensten waarvan veel wordt gevraagd. Ook veteranen die soms nog altijd onheus worden bejegend, zoals Indiëveteranen en veteranen van Dutchbat III, verdienen extra aandacht en waardering.’


Hoe ziet uw toekomst eruit? ‘Ik blijf heel graag betrokken bij de veteranenwereld. Daarnaast breng ik binnenkort een boek uit over de geschiedenis van het betaalde voetbal, geef geschiedenislessen aan ouderen en begeleid de inspraak bij de aanleg van vier windmolenparken. Ik ben dan wel 65 jaar, maar gelukkig mag ik nog even.’


OV Gerrit Valk ER


Gerrit Valk werd in 1955 in Gorinchem geboren. Hij studeerde geschiedenis, was gemeentearchivaris van Alk- maar en kwam in 1989 voor de PvdA in de Tweede Kamer terecht. Bij zijn afscheid van de kamer in 2002 werd Valk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna was hij wethouder in de gemeente Bergen. In 2004 promoveerde hij tot doctor in de letteren op het proefschrift ‘AZ is de naam! Vijftig jaar betaald voetbal in Alkmaar 1954-2004’. Voor diezelfde club is hij momen- teel voorzitter van de Stich- ting Continuïteit AZ.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88