search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
10


snakken naar contact


Veteranen


Corona zet een dikke streep door datgene waaraan veteranen zoveel waarde hechten: elkaar ontmoeten, ervaringen delen en de kameraadschap voelen. Hoe ziet 2021 eruit?


Tekst Johan Kroes Fotografi e Merlijn Doomernik


‘ Belangrijk om maat- schappelijk actief te zijn’


Joop Hoek (59), UNIFIL (1982), Voorzitter a.i. UNIFIL-vereniging


‘In 1982 moest ik opkomen voor mijn dienstplicht en bedacht me dat ik wat wilde maken van mijn diensttijd. Ik ben opgeleid tot vrachtwagenchauff eur en de avond voor vertrek ontving ik witte korporaalsstrepen, omdat ik adminis- trateur werd bij het herstelpeloton. Wel kreeg ik als neventaak om als chauff eur de kapitein te vervoeren. Ik heb in Libanon een leuke en leerzame tijd gehad. Het was als één groot avontuur. Sinds 2016 zit ik in het bestuur van de UNIFIL-vereniging, als bestuurslid ac- tiviteiten en sinds dit voorjaar als voor- zitter ad interim. We zijn met 1400 le- den een grote vereniging en vinden het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn. Daarom zijn we bijvoorbeeld aan- wezig tijdens herdenkingen, vieringen en lokale veteranendagen. Dan nemen we een veldkeuken mee, een roadblock en checkpointmaterialen, trekken we ons uniform aan en gaan in gesprek met mensen. Veel van die activiteiten konden niet doorgaan en dat vind ik vreselijk jammer. Libanon verbindt ons en als we bij elkaar zijn, dan is er direct


weer die kameraadschap. Het bestuur heeft het afgelopen jaar besloten om in de toekomst meer activiteiten voor de leden zelf te gaan organiseren. Denk aan een battletour, een weekend kamperen of een dagje zeilen. Om dit te bereiken is er inmiddels een acti- viteitencommissie ingesteld, die onze plannen voor 2021 heeft uitgewerkt. Als het weer enigszins mogelijk is, kunnen we daar zo mee aan de slag. Dit moet allemaal wel goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergadering. De veiligheid van onze leden staat voorop. Ik zou iedereen willen meegeven: pas op jezelf, blijf gezond en hou je aan de coronamaatregelen. Ook al worden de coronamaatregelen versoepeld, ga niet te snel met je leden deelnemen aan grote publieke evenementen. Je moet er niet aan denken dat jouw leden later alsnog het dodelijke virus hebben opge- lopen. Onze vereniging bestaat uit veel leden rond de 60 jaar en die behoren zo langzamerhand tot de risicogroep. Ik hoop dat andere verenigingen of instan- ties hier rekening mee houden.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88